Klinische groep De Spreng

De Spreng heeft een klinische groep die uit maximaal negen personen bestaat. U verblijft gedurende vijf dagen per week in de kliniek en tijdens de weekenden bent u in uw eigen omgeving.

In relatie met de ander

De Spreng is een centrum voor (dag)klinische psychotherapie voor mensen die kampen met persoonlijkheidsproblemen. Deze uiten zich als langdurig bestaande negatieve patronen in de omgang met jezelf of met anderen. De patronen kunnen leiden tot allerlei klachten zoals angsten, somberheid, gedragsproblemen, moeiten in relaties of problemen in het ervaren of reguleren van emoties. Een persoonlijkheidsprobleem wordt altijd zichtbaar en herkenbaar in relatie met de ander. Misschien bent u vastgelopen in de relatie met mensen thuis, met vrienden, op school, in de kerk of op uw werk.
Een belangrijk aandachtspunt in de behandeling is daarom mensen uit uw directe omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouders, boers en zussen. Zij worden vanaf het begin betrokken bij de behandeling. De veranderingen die u tijdens de behandeling meemaakt raken vrijwel altijd ook de relatie met hen. Het is dan ook essentieel dat zij willen deelnemen in die verandering. Praktisch gezien houdt dat in dat de desbetreffende naasten door u uitgenodigd worden voor een of meer gesprekken met de behandelcoördinator of bij een systeemtherapeut.


Meer informatie over de klinische afdeling De Spreng