Klinische groepen bij De Bedding

De klinische afdeling De Bedding biedt een individueel gerichte behandeling voor als u erg depressief bent, last heeft van angst of paniek, vastloopt in de verwerking van een traumatische ervaring, doodsgedachten heeft of u zich door een psychotische stoornis steeds angstig of onveilig voelt.

Zorgpaden

Eleos werkt met zorgpaden. In deze zorgpaden staat omschreven met welke behandelvormen we bijbehorende klachten het beste kunnen behandelen. Op de klinische afdeling De Bedding wordt uw behandelplan op maat gemaakt. Mogelijke zorgpaden zijn:

  1. Psychotische stoornissen
  2. Angststoornissen
  3. Andere stoornissen

Ook kan er opname plaatsvinden voor ‘Observatie & Diagnostiek’ of ‘Time-Out’. 

Aan het begin van uw behandeling krijgt u een persoonlijke behandelovereenkomst. Elke drie a vier weken wordt de voortgang van de behandeling besproken in een multidisciplinair team. Hierin zitten verschillende hulpverleners met een eigen discipline. Vooraf wordt u actief bij de evaluatie betrokken en ook de uitkomst wordt achteraf met u besproken.


Meer informatie over de klinische afdeling De Bedding