Klinische groepen bij De Bedding

De klinische afdeling De Bedding biedt een individueel gerichte behandeling voor als u erg depressief bent, last heeft van angst of paniek, vastloopt in de verwerking van een traumatische ervaring, doodsgedachten heeft of u zich door een psychotische stoornis steeds angstig of onveilig voelt.

Therapieprogramma

Afhankelijk van uw opnamedoel wordt  het therapieprogramma in overleg met u vastgesteld. Therapieën worden vaak gegeven in een groep, het gaat dan ook gesprekstherapieën en vaktherapieën zoals muziektherapie, beeldende therapie, kooktherapie, tuintherapie en psychomotore therapie. Soms wordt besloten dat individuele therapie passender is. Binnen de groepen werkt u aan uw persoonlijke doelen.

Het maken van een preventieplan of een signaleringsplan maakt een vast onderdeel uit van uw behandeling. 


Meer informatie over de klinische afdeling De Bedding