Klinische groepen bij De Bedding

De klinische afdeling De Bedding biedt een individueel gerichte behandeling voor als u erg depressief bent, last heeft van angst of paniek, vastloopt in de verwerking van een traumatische ervaring, doodsgedachten heeft of u zich door een psychotische stoornis steeds angstig of onveilig voelt.

Crisisopname

De klinische afdeling De Bedding neemt patiënten op die als gevolg van een crisissituatie direct hulp nodig hebben. Als de crisis niet thuis kan worden opgelost, is een acute opname (vrijwillig of gedwongen) nodig. Voorwaarde is dat er een psychiater of een crisisdienst bij betrokken is.


Meer informatie over de klinische afdeling De Bedding