Klinische groepen bij De Bedding

De klinische afdeling De Bedding biedt een individueel gerichte behandeling voor als u erg depressief bent, last heeft van angst of paniek, vastloopt in de verwerking van een traumatische ervaring, doodsgedachten heeft of u zich door een psychotische stoornis steeds angstig of onveilig voelt.

Behandeling op maat

Doel behandeling
Opname op de klinische afdeling De Bedding is erop gericht u weer grip te laten krijgen op uw eigen leven. Uw klachten moeten afnemen en u leert beter omgaan met uw problematiek. Ook leert u nieuwe vaardigheden aan (bijvoorbeeld sociale vaardigheden). De behandeling is kortdurend. Het doel is om u zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar uw eigen woon- en leefomgeving.

Toegespitst
Op de klinische afdeling De Bedding is de behandeling gericht op het individu. U krijgt behandeling die wordt toegespitst op uw persoonlijke problemen. Structuur is een kernwoord in de behandeling. Er is een leefklimaat waarin overzichtelijkheid, veiligheid, zorg en steun belangrijke elementen zijn.

Groepen
De klinische afdeling De Bedding heeft drie groepen; elk met een eigen accent. Er is één gesloten groep en er zijn twee open groepen. Al naar gelang de problematiek en het opnamedoel wordt u in een van de drie groepen geplaatst en wordt het therapieprogramma bepaald. In de loop van de behandeling kunt u van de ene groep naar de andere overgaan. Wanneer er aan het begin van uw opname nog onduidelijkheid bestaat over de diagnose of het behandelplan, dan kunt u drie of vier weken deelnemen aan de kennismakingsgroepen van de diverse therapieën.


Meer informatie over de klinische afdeling De Bedding