Groepen dagklinische behandeling De Spreng

De dagklinische afdeling van De Spreng biedt schemagerichte therapie (SFT) en mentaliseren bevorderende therapie (MBT). Het is afhankelijk van verschillende aspecten welke behandeling u ontvangt. 
 

Mentaliserenbevorderende therapie

 • Driedaagse mentaliserenbevorderende therapiegroep
  Deze groep komt drie dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) bij elkaar om beter te leren omgaan met problemen als stemmingswisselingen, impulsiviteit, automutilatie, woedeaanvallen, suïcidaliteit, eetproblemen, neiging tot verslavingen, etc. Centraal in de hele therapie staat het versterken van uw vermogen om te kunnen mentaliseren. Mentaliseren is uw vermogen om te kunnen begrijpen en verdragen wat er in uzelf en anderen omgaat. Om dit te leren volgt u relatief korte therapiedagen met dagelijks een groepsgesprek en een vaktherapie (beeldende therapie, psychomotorische therapie). Naast de groepsbehandeling maken ook individuele gesprekken standaard deel uit van het programma.

  Deze behandeling duurt maximaal twaalf maanden.
   
 • Eendaagse mentaliserenbevorderende therapiegroep
  Deze groep komt op een dag per week (donderdag) bij elkaar. Ook in deze groep draait het om het beter te leren omgaan met allerlei problemen zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit, automutilatie, woedeaanvallen, suïcidaliteit, eetproblemen, neiging tot verslavingen, etc. Centraal in de hele therapie staat het versterken van uw vermogen om te kunnen mentaliseren. Mentaliseren is uw vermogen om te kunnen begrijpen en verdragen wat er in uzelf en anderen omgaat. Deze groep is geschikt voor u als u een intensiever programma niet nodig heeft, of wanneer een intensiever programma te belastend voor u is. Ook als u eerst eens wilt kijken of een mentaliserenbevorderende behandeling wel helpend is voor u, is deze groep geschikt. 

  Een behandeling in deze groep duurt maximaal twaalf maanden.

Meer informatie over de dagklinische afdeling De Spreng