Groepen dagklinische behandeling De Spreng

De dagklinische afdeling van De Spreng biedt schemagerichte therapie (SFT) en mentaliseren bevorderende therapie (MBT). Het is afhankelijk van verschillende aspecten welke behandeling u ontvangt. 
 

Schemagerichte therapie (SFT)

 • Hybride schemagroep
  Drie dagen in de week (dinsdag, donderdag en vrijdag) komt u naar de kliniek om in een groep van maximaal tien personen aan de slag te gaan met uw problemen. Met behulp van het schematherapiemodel krijgt u inzicht in de denkpatronen en overtuigingen waar u dagelijks tegenaan loopt. Ook wordt er geoefend met het veranderen van - dan wel leren omgaan met - deze patronen. Naast verbale therapie bestaat het programma ook uit vaktherapieën (beeldende-, muziek- en psychomotore therapie).De sociotherapeuten (groepsmentoren) zijn actief betrokken bij het starten in de groep en de afsluitende periode. Dan wordt er praktisch gekeken naar het weer oppakken van het dagelijks leven na de therapie.

  Voor de duur van deze behandeling wordt maximaal een jaar gerekend. Tijdens dit jaar kunt u als dat nodig en wenselijk is gebruik maken van de klinische voorzieningen van Eleos. Hiertoe wordt besloten in samenspraak met het behandelteam/de behandelcoördinator.
   
 • Tweedaagse schemagroep
  Deze groep van maximaal negen personen komt iedere dinsdag en woensdag bij elkaar. In deze groep wordt vanuit het schematherapiemodel gewerkt.
  Het grote verschil met de driedaagse groep is dat deze therapie makkelijker te combineren is met een baan of studie, omdat het om twee dagen gaat. Hierin zit echter ook het nadeel: de houvast en veiligheid van een groep is minder aanwezig. Ook wordt in deze groep minder systeemtherapie aangeboden.

  De duur van deze behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en is maximaal een jaar.

Meer informatie over de dagklinische afdeling De Spreng