Dagklinische afdeling De Bedding

De Bedding heeft drie dagklinische groepen. De keuze voor een van deze groepen is afhankelijk van de ernst van uw problematiek en uw mogelijkheden om tot verandering in uw gedrag te komen.

CGT-groep (cognitieve gedragstherapie)

Iedereen is wel eens bang. Angst is een nuttige emotie die ons beschermt in gevaarlijke situaties. Maar sommige mensen zijn heel vaak bang of maken zich voortdurend zorgen in omstandigheden die daar geen aanleiding voor geven. Zij hebben de neiging angstige situaties te vermijden. Als angst, vermijding van angst, dwangmatigheid of obsessie uw leven beheerst, dan spreken we van een angststoornis.

Soms helpen ambulante gesprekken u onvoldoende van uw angstklachten af of wordt bij voorbaat al ingeschat dat intensieve behandeling nodig is. Eleos biedt in de fontein een gespecialiseerde deeltijdbehandeling voor angststoornissen.

Dit betreft bijvoorbeeld de volgende angst- en dwangstoornissen:

  • Paniekstoornis met of zonder agorafobie (straatvrees),
  • Agorafobie zonder een paniekstoornis in de voorgeschiedenis,
  • Sociale fobie,
  • Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis),
  • Obsessieve Compulsieve Stoornis (dwangstoornis zoals dwanggedachten of smetvrees),
  • Hypochondrie (ziektevrees),
  • Angststoornis NAO.

Ook kunt u terecht wanneer u door uw angstproblematiek onvoldoende kan werken aan uw persoonlijkheidsproblematiek. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.


Meer informatie over de dagklinische afdeling De Bedding