Algemene informatie

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven.

Praktisch

Aanmelden
Voor aanmelden kunt u contact opnemen met (dag)kliniek de fontein, telefoonnummer 088-892 02 60 of stuur een e-mail receptie.defontein@eleos.nl.

Rechten en plichten
Als patiënt van de fontein heeft u bepaalde rechten en plichten. Meer informatie over de rechten en plichten vindt u op www.eleos.nl/rechten.

Klachten
Heeft u een klacht? Dan adviseren we u eerst contact op te nemen met uw behandelaar. Meer informatie over de klachtenprocedure van Eleos vindt u op www.eleos.nl/klachten.

Vertrouwenspersoon
Als cliënt van Eleos kunt u een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan ook als u familie van een cliënt bent. U leest hierover meer op de pagina's patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon.


Overige algemene informatie