Algemene informatie

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven.

Nazorg

Na afloop van de behandeling in de (dag)kliniek is vaak nog nazorg of vervolgbehandeling nodig. Een goede planning van de nazorg hoort bij een zorgvuldige behandeling. In overleg met u wordt gekozen voor nazorg door de verwijzer (huisarts, hulpverlener in de ambulante zorg), of door de (dag)kliniek (bijvoorbeeld in de vorm van een nazorggroep of geschakelde zorg). Ook een vervolgbehandeling in een andere instelling behoort soms tot de mogelijkheden.


Overige algemene informatie