Algemene informatie

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven.

Identiteit

(Dag)klniek de fontein biedt u een veilige therapeutische omgeving. De christelijke identiteit komt onder meer tot uiting in het bidden en bijbellezen bij de maaltijden alsook in verschillende therapieën.  De identiteit betekent ook dat de hulpverleners oog hebben voor uw geestelijke vragen en noden. Tijdens de behandeling kunnen vragen over het geloofsleven aan de orde komen.

Lees meer over de identiteit van Eleos.


Overige algemene informatie