Algemene informatie

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven.

Contact met familie

De behandeling bij de (dag)kliniek staat niet los van uw dagelijkse leefwereld. Het volgen van therapieën kan ook effect hebben op uw omgeving. Goed contact met uw gezin/familie en andere naastbetrokkenen is daarom van groot belang. Aan het begin van uw behandeling vindt er daarom een gesprek plaats om na te gaan welke familieleden en vrienden bij de behandeling betrokken kunnen worden. Daarnaast maken relatie- en gezinsgesprekken deel uit van de behandeling.

De (dag)kliniek organiseert ook relatiemiddagen, waarbij familieleden van patiënten een kijkje kunnen nemen in de (dag)kliniek en kennis kunnen maken met de therapeuten en de manier van werken.

Kindermiddag
Om het ouders gemakkelijker te maken aan hun kinderen uit te leggen wat er gebeurt in de fontein, wordt er in De Bedding regelmatig een kindermiddag georganiseerd. Tijdens deze middag krijgt u de gelegenheid om uw kind te laten zien waar u verblijft en wat er daar gebeurt. Lees meer over de kindermiddag.


Overige algemene informatie