Algemene informatie

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven.

De behandeling

Bij de (dag)kliniek krijgt u een intensieve vorm van behandeling. Hierbij krijgt u te maken met verschillende therapievormen die naast elkaar worden gegeven. Naast individuele gesprekken en groepsgesprekken, die een belangrijk deel van uw behandeling vormen, kan de behandeling ook bestaan uit echtpaar- of gezinsgesprekken, behandeling met medicijnen, beeldende therapie, psychomotorische therapie, muziektherapie traumatherapie en e-health (behandeling via internet en/of via e-mail).

Behandelingsplan
Voor de start van uw behandeling in de (dag)kliniek, wordt er een behandelplan opgesteld. In dit plan staan de doelstelling, de methode en de duur van uw behandeling vermeld. Het plan komt in overleg met u tot stand. Zo weet u wat u van de behandeling kunt verwachten voordat u eraan begint. Indien gewenst kunt u een second opinion buiten Eleos aanvragen. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd. U krijgt dan de gelegenheid duidelijk te maken wat goed gaat en waarin u verandering wilt aanbrengen. Tijdens de behandeling kunt u met al uw vragen over het verloop van uw behandeling terecht bij de behandelingscoördinator.

Therapieprogramma
Gedurende uw behandeling in de (dag)kliniek maakt u deel uit van een vaste behandelgroep. Deze groep volgt een programma dat volgens een vast rooster wordt aangeboden. Dit programma verschilt per groep, maar bestaat bijna altijd uit groepsgesprekken in combinatie met bepaalde therapievormen. Naast deze groepsonderdelen bestaat uw behandeling soms ook uit individuele onderdelen zoals individuele gesprekken, relatietherapie en/of gezinstherapie en EMDR (traumatherapie)


Overige algemene informatie