Vertrouwenspersoon

Als cliënt van Eleos kunt u een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan ook als u familie van een cliënt bent.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand van buiten de organisatie. Dit zorgt ervoor dat hij of zij u neutraal en objectief van advies kan voorzien. U kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als u bijvoorbeeld een klacht hebt over uw behandeling of begeleiding. De vertrouwenspersoon biedt u dan klachtbegeleiding of -bemiddeling. Het kan ook zijn dat u advies wilt over uw rechten en plichten als cliënt, of als u vragen heeft over uw medicijnen.
Luisteren, informeren, adviseren en ondersteunen. Met deze vier werkwoorden is het werk van een vertrouwenspersoon te omschrijven.

Contact met vertrouwenspersoon
Met welke vertrouwenspersoon u contact heeft, hangt af van waar u binnen Eleos behandeling of begeleiding krijgt.

  •  U verblijft als patiënt in kliniek de fontein
  • U krijgt behandeling of specialistische begeleiding thuis
  • U woont in een beschermende woonvorm
  • U bent familie / naastbetrokkene 

U verblijft als patiënt in kliniek ‘de fontein’
De patiëntenvertrouwenspersoon houdt wekelijks spreekuur in ‘de fontein’.
De cliëntenraad heeft ook een contactpersoon voor de kliniek. Dit is Alie van Vliet. Zij komt regelmatig op bezoek in de kliniek.

U bent cliënt op een behandellocatie of krijgt specialistische begeleiding thuis
U kunt voor advies of ondersteuning terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon van Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon. U kunt dan de  helpdesk van de Stichting PvP bellen. Dit kan op werkdagen en op zaterdagmiddag  (0900-4448888). Meer informatie vindt u op www.pvp.nl.

U woont in een beschermende woonvorm
Bewoners van de woonvormen kunnen terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen (CVP), die zijn aangesteld vanuit Lelie zorggroep en Een Handreiking. Zij zijn aanspreekpunt voor cliënten van Eleos in verband met vragen over hun begeleiding en/of bejegening. 
Deze vertrouwenspersonen zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via het centrale telefoonnummer van Lelie zorggroep 0900-22 44 777. Uw boodschap komt dan binnen bij de secretaresse van Lelie zorggroep en uw aanvraag wordt direct doorgegeven aan de betreffende CVP. 
U kunt de CVP ook mailen via cvpeleos@leliezorggroep.nl

U bent familie of naastbetrokkene
Bent u familie of naastbetrokkene van een cliënt, deelnemer of bewoner? Als u met vragen zit over de hulpverlening van Eleos, dan kunt u contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. Zijn naam is Peter Brakel. Hij is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-25 32 26 05 of per mail via P.Brakel@lsfvp.nl. 

Bekijk de film over familievertrouwenspersoon.

">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de flyer over de clientvertrouwenspersoon:

 

 

 

 

 

 

Lees de folder over de familievertrouwenspersoon:


Bereikbaarheidsgegevens familievertrouwenspersoon
Dhr. P. Brakel
P.Brakel@lsfvp.nl
M 06-25 32 26 05