Seksualiteit

De ervaring leert dat ernstige seksuele problemen niet vanzelf over gaan. In dat geval is professionele zorg nodig. Eleos biedt seksuologische hulp aan jongeren en volwassenen met seksuele problemen, vanuit een christelijke identiteit.

Verder lezen

Bijbelse aspecten van seksualiteit

 • J. Schilperoort Seksualiteit: Bijbelse lijnen en facetten. Kampen, Kok Voorhoeve, 1996 
 • Engelsma, D.J. Samengevoegd. Bijbelse richtlijnen voor huwelijk en seksualiteit. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005

Seksualiteit en jongeren

 • J. Belder Een gave apart. Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven. Heerenveen, Groen, 2000 
 • H. van Groningen Liefde en liefde is twee. Heerenveen, Groen, 19982 
 • A.B.F. Hoek-van Kooten Verkeringsperikelen 
 • A.B.F. Hoek-van Kooten Tiener op weg 
 • J. Hugget Groeien in liefde. Voorhoeve 
 • M. Kehle Je bent er bijna. Christelijke seksuele voorlichting voor tieners 
 • A. Teerds-Gertenbach Kijk dat ben ik! Voor jongens van 10-13 jaar. Heerenveen, Groen, 1997 
 • A. Teerds-Gertenbach Kijk dat ben ik. Voor meisjes van 10-13 jaar. Heerenveen, Groen, 1999 
 • G. Velema-Drent Save seks. Boekje open over seks. Kampen, Kok Voorhoeve, 1997
 • Seksualiteit in het huwelijk
 • J. Douma Seksualiteit en huwelijk. Kampen, Van den Berg, 1993 
 • A.B.F. Hoek-van Kooten Trouw en teder. Seksualiteit in het huwelijk. Kampen, Voorhoeve, 1998 
 • G. Velema-Drent Echtgenoten. Praten over seksualiteit. Kampen, Kok, 2005 
 • N. Wakefield & J. Brolsma (2004) Mannen zijn van Israël, vrouwen zijn van Moab. Vaassen, Medema 
 • E. Wheat & Gaye Wheat Liefde voor twee. Seksuele technieken en seksuele harmonie in het christelijk huwelijk. Hoornaar, Gideon, 1993

Vruchtbaarheid en seksualiteit

 • A.J. Boender, H. & A. Hendriksen, N. Oevermans, G.J. Pruim, W.H. Velema en P.M. Wagenaar Samen in liefde. Over gezinsvorming en seksualiteit. Heerenveen, Groen, 2000

Seksualiteit en alleenstaanden

 • A. Barth en A. van Dalen (1994). Alleenstaand: een ander verhaal. Christenvrouwen en hun ervaringen. Kampen, Kok-Voorhoeve, 1994 
 • J. van Amstel Als je alleen staat. Leiden, Groen, 1992 
 • E. Elliot Hartstocht en reinheid. Liefdesverlangen voor Gods aangezicht 
 • J. Windig Liefde, vriendschap en homoseksualiteit, bijbels bezien. ’s-Gravenhage, Boekencentrum, 1991

Vrouwen en seksualiteit

 • D. Evans Vrouw zijn. Christelijk handboek over seksualiteit. Heerenveen, Barnabas, 2000

Seksualiteit bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn

 • A. van Wageningen & E. Plooij Mijn lijf is me lief. Een verkenning van eigen seksualiteit, voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn. Utrecht, Kosmos-Z&K, 2000 (derde, herziene editie)

Vaginisme 

 • W. Bezemer & C. van Gils De gesloten vrouw. Baarn, Anthos, 1994

Vrouw getrouwd met porno-verslaafde

 • L. Hall Bedreigende hartstocht. De moedige strijd van een vrouw die haar gezin redde van verwoesting door pronografie. CPC

Mannen en seksualiteit

 • B. Perkins Als mannen de verleiding weerstaan. Rein leven in een onreine wereld. Heerenveen, Barnabas, 1999

Erectiestoornissen

 • M.W. Hengeveld Willen maar niet kunnen. Utrecht, Kosmos-Z&K, 1994 
 • J.K. Slob & I. Vink Mannen, vrouwen en vrijen. Rijswijk, Elmar, 1996

Homoseksualiteit

 • A. Barth, A. Tegendraads?! Kampen, Kok Voorhoeve, 1998
 • B. Davies & A. Worthen En toch zo anders, omgaan met homoseksualiteit in je familie- en vriendenkring Medema i.s.m. EHAH, 2002 
 • A. van Golen Eenzame strijd. Kampen, Kok Voorhoeve, 1997 
 • H. van Haren Van de andere kant, getrouwd met een homoseksueel Kampen, Kok, 2002 
 • A. Kool (red.) Homoseksualiteit en kerk. Om de voortgang van het gesprek. Zoetermeer, Boekencentrum, 1995 
 • A. Balk-Karssenberg, J. Douma, K. van den Geest, B. Luiten, P.M.Wagenaar Homofilie en christen-zijn. Barneveld, De Vuurbaak, 1998 
 • T.E. Molenaar & J. van der Wal (red.) Homofilie en de christelijke gemeente. Ervaringen, pastoraat en hulpverlening. Leiden, Groen, 1990 
 • J. Noordam De huiver van Leviticus. Ethiek en pastoraat rond homofilie en homoseksualiteit. Zoetermeer, Boekencentrum, 1994 
 • R. Seldenrijk Als je je anders voelt. Homofiele gerichtheid, homoseksualiteit, transseksualiteit en de christelijke gemeente. Amsterdam, Oogst Publicaties, 2004 
 • M. van der Vegt Uit de schaduw. Tien homo’s over hun worsteling met geloof en kerk. Telos, 2004 
 • Vereniging Tot Heil des Volks Uit de stilte. Pastorale hulpverlening rond seksuele identiteit. 2000 
 • J. Windig Liefde, vriendschap en homoseksualiteit, Bijbels bezien. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1991

Transseksualiteit

 • H. Jochemsen (red.) Transseksualiteit. Een bespreking vanuit medisch, ethisch, psychologisch en pastoraal opzicht met het oog op hulpverlening en pastoraat. Ede, Lindeboom Instituut, 1996

Links

Christelijke sites

Algemene sites