Seksualiteit

De ervaring leert dat ernstige seksuele problemen niet vanzelf over gaan. In dat geval is professionele zorg nodig. Eleos biedt seksuologische hulp aan jongeren en volwassenen met seksuele problemen, vanuit een christelijke identiteit.

Relatie seksualiteit met geloof

Seksualiteit hangt nauw samen met iemands levensovertuiging. Bij christenen wordt de manier waarop seksualiteit wordt beleefd mede ingevuld door de christelijke levensovertuiging.

God geeft in de Bijbel het kader aan waarbinnen seksualiteit zijn plaats verkrijgt. Seksualiteit mag genoten worden in het heteroseksuele huwelijk. In dit kader vindt gezinsvorming plaats. In de Bijbel staat ook beschreven hoe mensen uiting geven aan hun seksualiteit waarbij zij het door God aangegeven kader overschrijden. Er staan voorbeelden in van buitenechtelijk geslachtsverkeer, prostitutie, homoseksueel gedrag, seksueel verkeer met familieleden, met dieren, seksuele intimidatie en dergelijke.
Mensen vinden het vaak moeilijk hun seksuele gevoelens op een Bijbels verantwoorde manier vorm te geven. Dit kan samenhangen met psychische stoornissen.

Seksualiteit wordt bij Eleos gezien als een van de scheppingsgaven van God. Vanuit een positieve visie (seksualiteit als gave van God) biedt Eleos hulp bij seksuele problemen.
Er zijn ook seksuele problemen waarbij de levensovertuiging veel minder een rol speelt. Ook dan kan het wenselijk zijn geholpen te worden door een behandelaar die nauw verwant is met de christelijke levensbeschouwing van de zorgvrager.