Seksualiteit

De ervaring leert dat ernstige seksuele problemen niet vanzelf over gaan. In dat geval is professionele zorg nodig. Eleos biedt seksuologische hulp aan jongeren en volwassenen met seksuele problemen, vanuit een christelijke identiteit.

Eleos helpt

Zorgaanbod Eleos
Over seksualiteit kan met iedere hulpverlener van Eleos worden gesproken. De behandeling van seksuele problemen wordt verricht door gespecialiseerde hulpverleners van een seksuologisch team.

Seksuologische zorg bij Eleos bestaat uit therapiegesprekken die gericht zijn op verbetering van het seksuele functioneren. Soms is ter ondersteuning medicatie nodig. De behandeling bestaat voornamelijk uit gesprekken met individuen en echtparen. Maar er zijn ook groepstherapieën, zoals een groep voor mannen met seksuele identiteitsproblemen, een groep voor partners van vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn, een groep voor plegers van seksueel misbruik (en event. hun partners) en een groep voor mannen die op andere manieren seksueel over de schreef gegaan zijn. Als er een lichamelijk onderzoek nodig is, gebeurt dat niet bij Eleos maar elders (bijvoorbeeld de huisarts, een arts-seksuoloog of de gynaecoloog). Kijk hier voor ons behandelaanbod en op welke locaties dit geboden wordt.

Hulp vragen bij seksuele problemen kan via een verwijzing door de huisarts of een andere hulpverlenende instantie. Ook een ambtsdrager kan een gemeentelid voor hulpverlening aanmelden, maar er is tevens een verwijzing door de huisarts noodzakelijk.

Veel mensen zien er tegenop met een onbekende hulpverlener over hun seksuele problemen te spreken. Zij ervaren schroom omdat het over hun meest intieme leven gaat, of schaamte omdat het over seksueel gedrag gaan dat zij verkeerd vinden. Seksuologische hulpverleners zijn erin getraind met anderen over hun seksuele moeilijkheden te spreken. In veel gevallen is verbetering van het seksuele functioneren mogelijk. Als je twijfelt of hulpverlening iets voor je kan betekenen, kun je altijd met ons contact opnemen.

Niet alle hierboven besproken hulpaanbod wordt op alle locaties gegeven. Wilt u weten of dit hulpaanbod gegeven wordt op de locatie dicht bij u in de buurt neemt u dan contact met ons op tijdens een van onze telefonische spreekuren.