Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige ziekte. Per jaar wordt het bij zo'n hondervijfentwintigduizend mensen geconstateerd.

Omgaan met schizofrenie

Wat kun je zelf doen?
Schizofrenie is niet te genezen. Wie aanleg heeft voor deze ziekte blijft die aanleg levenslang houden. Zorg dat je een behandelaar hebt. Slik je medicijnen als die voorgeschreven zijn. Bij grote veranderingen niet zomaar beslissingen nemen. Rust en regelmaat in je leven zijn van levensbelang. Eventueel een beschutte omgeving voor wonen en werken zoeken met hulp van je behandelaar en/of je omgeving.

Medicijnen
Bij psychose worden antipsychotica voorgeschreven. Dit soort medicijnen bestaat sinds 1954. Voordien was je aangewezen op langdurige opnames met veel persoonlijke beperkingen. Dit soort medicijnen zoals bijvoorbeeld Haldol, kan nogal wat bijwerkingen hebben. De nieuwere middelen zoals Risperdal of Zyprexa hebben die in veel mindere mate. Nadeel is dat men hiervan weer snel dik wordt, wat soms zelfs kan leiden tot ouderdomssuikerziekte (diabetes type 2).
De toediening kan tegenwoordig op verschillende manieren. Er zijn sneloplossende tabletten, gewone tabletten en injecties die langere tijd werken. Dit laatste noemt men een depot.
Medicijnen veranderen je karakter niet. Je raakt er niet aan verslaafd, tenzij het niet kúnnen stoppen een verslaving genoemd moet worden. Dat is oneerlijk, want je hebt geen keus. Bij een verslaving heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Bij een antipsychoticum kun je jaren met een bepaalde dosering toe, als je eenmaal goed bent ingesteld.

Naastbetrokkenen
Wanneer een ouder, kind, broer, zus of partner de diagnose schizofrenie krijgt, is dat een hele schrik. Vaak is er ook sprake van opluchting omdat het onmogelijke of bizarre gedrag van de geliefde nu eindelijk een naam heeft, en je nu gericht hulp kunt zoeken en krijgen. Soms is er bij voldoende belangstelling een cursus voor naastbetrokkenen van clienten die bij Eleos in behandeling zijn. (Cursus Psychiatrie in de familie). Deze groep wordt dan één keer per jaar gedurende een aantal weken gegeven en draait op verschillende locaties. Er is ook veel plaats voor het delen met elkaar. Niet zelden blijft zo’n groep als zelfhulpgroep verdergaan. Belangrijke vragen komen aan de orde. ’Ik wil wel wat voor mijn broer doen, maar ik ervaar hem vooral als een enorme last.’ ‘Wat gebeurt er met mijn zus als onze ouders overleden zijn?’ ‘Hoe kan ik het thuis leefbaar houden met een schizofrene partner?’ Uiteindelijk gaan al deze vragen over acceptatie.
Als een dergelijke groep niet draait op het moment dat u als naastbetrokkene ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met de behandelaar van uw familielid, om te overleggen wat Eleos voor u kan betekenen. 


 

het ervaringsverhaal van Walter
     over schizofrenie

het ervaringsverhaal van Janny
     als naastbetrokkene 

 meer ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Schizofrenie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p0meuB
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E