Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige ziekte. Per jaar wordt het bij zo'n hondervijfentwintigduizend mensen geconstateerd.

Eleos helpt

Behandeling/zorgaanbod van Eleos

 • Diagnose
  Een arts (psychiater) kijkt waar je last van hebt. Zo mogelijk wordt de omgeving, zoals gezin, school en werk hierbij betrokken. De psychiater probeert hierbij zo goed mogelijk verbanden te zien. Dat resulteert in een beschrijvende diagnose. Het vaststellen van de diagnose kan bijzonder ingewikkeld zijn.
 • Behandeling
  Eleos biedt een op maat gesneden behandeling. Er is ambulante zorg, waarbij individuele gesprekken of (groeps)therapieën mogelijk zijn. Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling, lees hierover meerDagklinische behandeling betekent dat je thuis woont maar overdag bij Eleos behandeld wordt. Kortdurende opnames tot maximaal zes maanden zijn ook mogelijk, de klinische behandeling. Ook heeft Eleos voorzieningen voor beschermd wonen en werken.
 • Een behandelaar kan ook helpen om mantelzorg op te bouwen rond degene met schizofrenie. Er wordt in eerste instantie een jaar, een groep van acht à tien mensen gevormd, bijvoorbeeld vanuit de kerkelijke gemeente. Eén keer per week onderneemt iemand uit deze groep wat naar vermogen. De één gaat met de persoon met schizofrenie zwemmen, de ander stuurt een kaartje of belt op. Je noemt dit psychosociale mantelzorg. Informeer ernaar bij uw behandelaar.

Verder lezen

 • Rob Baetens, Een regenbui van tranen. Uitg. Clavis, Amsterdam, 2001. 
 • R.D. Burke, Als de muziek zwijgt. Een reis door de schizofrenie. Uitg. Westland, Schoten, 1995. 
 • D. Kayser, Herinneringen in de Toekomst, een perspectief voor rouw na zelfdoding. Uitg. Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht, 2001. 
 • Dr. John Cutting en Anne Charlish, Schizofrenie. Het begrijpen van en omgaan met de ziekte. Uitg. Het Spectrum BV, Utrecht, 1997. 
 • Yvonne Keuls, Meneer en mevrouw zijn gek. Uitg. Ambo, Baarn, 1992. 
 • Monica Kooy, Met mij is niets aan de hand. Leven met een psychotische partner. Uitg. De Toorts, Haarlem, 1992. 
 • E.S.P.P. Pieters, Wat schizofrenie met je doet. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2004. 
 • G. Silver, Onbekende huisgenoten, verhalen over schizofrene mensen. Uitg. Callenbach, Baarn, 1996.

Links


 

het ervaringsverhaal van Walter
     over schizofrenie

het ervaringsverhaal van Janny
     als naastbetrokkene 

 meer ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Schizofrenie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p0meuB
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E