Relatieproblematiek

Wanneer we spreken van relatieproblematiek, is er sprake van een probleem dat door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven blijvend negatief beïnvloedt.  

Relatieproblemen en geloof

Verschil in geloofsbeleving tussen de partners kan op zich al leiden tot een relatieprobleem. Als een van de partners zich bijvoorbeeld niet meer thuis voelt in de kerk waar beiden altijd naar toe gaan. Als er conflicten ontstaan over verschillen in beleving, als men er samen niet meer over kan praten, dan scheiden de wegen zich soms binnen de relatie: beiden bezoeken een verschillende kerk. Vaak is er dan op meer gebieden in de relatie moeite om open te communiceren over verschillen en worden conflicten niet meer opgelost.
Als er sprake is van intimiteitproblematiek dan stagneert vaak het gezamenlijke Bijbellezen en bidden. Ieder gaat zijn eigen weg hierin. Soms voelt men zich te kwetsbaar om iets over de eigen geloofsbeleving te zeggen; er vallen snel harde of verwijtende woorden. De geloofsbeleving gaat dan in het gezin ondergronds. Dat betekent dat de kinderen ervaren dat geloof een strijdveld is waar je beter niet over kunt praten.

In de persoonlijke sfeer ontstaan nogal eens vragen waar mensen alleen mee worstelen, zoals: kan/wil ik nog wel bidden om een zegen of voor verbetering van mijn relatie als ik eigenlijk niet meer weet of ik nog wel verder wil met hem of haar, of als ik geen seksuele relatie meer heb met mijn man of vrouw. Ik voldoe niet meer aan de Bijbelse opdracht hierin. Mag ik nog wel aan het avondmaal als er zoveel mis is met mijn relatie.

Soms kan het een opluchting zijn als een pastor tijdens een huisbezoek informeert naar de huwelijksrelatie. Voor de pastor kan de ingang wat eenvoudiger worden als hij het stel kent uit bijvoorbeeld de huwelijksvoorbereiding of -catechese. De drempel om deze zaken te bespreken is vaak hoog. Maar er kan ook onzekerheid zijn: kiest de dominee partij voor een van beiden?
Als er sprake is van overspel, geweld of andere ernstige zaken speelt schaamte vaak een rol, waardoor mensen de pastor niet betrekken in de problemen. Voor de pastor kunnen er dilemma’s zijn op het gebied van pastoraat en tucht. Tijdens de intakefase en ook tijdens de therapie kan aan de orde komen wat wenselijk is betreffend pastorale steun.