Relatieproblematiek

Wanneer we spreken van relatieproblematiek, is er sprake van een probleem dat door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven blijvend negatief beïnvloedt.  

Hoe ontstaat relatieproblematiek?

Er zijn veel oorzaken te noemen voor relatieproblematiek. Soms trouwen jonge mensen voordat ze elkaar echt hebben leren kennen. Dan blijkt na het huwelijk bijvoorbeeld dat de karakters botsen, dat de verwachtingen die je had heel anders blijken te zijn dan die van je partner. Dat kan gaan over verdeling van taken in huis, werk, invulling van vrije tijd, maar ook over de mate van contact met wederzijdse ouders, familie en vrienden. Soms lukt het om hier alsnog uit te komen, maar vaak leiden onopgeloste zaken tot spanningen, die soms jarenlang de kwaliteit van de relatie negatief beïnvloeden.

Relatieproblemen kunnen zich ook voordoen bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals verlies van kinderen of andere dierbaren. Maar ook verlies van werk, chronische ziekten in het gezin die langdurig extra inspanning vragen of kinderen die extra zorg nodig hebben. Partners beleven deze gebeurtenissen meestal verschillend. Als het niet goed lukt om hierover te communiceren, kunnen beiden zich eenzaam voelen. De oplossingen die dan gezocht worden kunnen de relatie verder doen verkillen. Zo kan de een emotionele steun buiten de relatie gaan zoeken, de ander zich juist op werk storten. Soms ontstaan buitenechtelijke relaties.

Een andere oorzaak voor relatieproblematiek ligt in persoonlijkheidsproblematiek. Het kan zijn dat een of beide partners karaktertrekken hebben die het gemiddeld wat moeilijker voor hen maken om samen te werken, met de ander mee te kunnen voelen, of kritiek te verdragen, of om te gaan met spanningen.

Ook psychische ziektes zoals een depressie kunnen een oorzaak zijn van relatieproblemen. Verder ontstaan er nogal eens relatieproblemen bij verschillende vormen van verslaving.