Relatieproblematiek

Wanneer we spreken van relatieproblematiek, is er sprake van een probleem dat door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven blijvend negatief beïnvloedt.  

Eleos helpt

Zorgaanbod
Eleos kent verschillende behandelvormen bij relatieproblemen. Deze zorg kunnen we bieden op het moment dat relatieproblemen voortkomen uit psychische klachten bij een of beide partner(s). Relatietherapie is dan een onderdeel van de totaalbehandeling die wij aanbieden.
Een veel voorkomende vorm is een relatietherapie waarbij een echtpaar gedurende een bepaalde periode met een zekere regelmaat gesprekken heeft met een therapeut. Samen worden de problemen in kaart gebracht en een doelstelling voor de therapie gemaakt. Het kan zijn dat een van de partners daarvoor, daarnaast of daarna nog een eigen traject gaat. Het gaat dan om specifieke individuele problematiek, waarvoor medicijnen of een individuele behandeling nodig zijn. Daarbij kan e-health een onderdeel zijn van de behandeling, lees hierover meer.

Er zijn ook behandelvormen waarin een aantal echtparen in een groep een therapie volgt: wekelijks gedurende een bepaalde periode. Bij deze behandelvorm wordt intensief gewerkt aan het creëren van een veilige relatie, waarin door middel van open communicatie conflicten niet meer vermeden worden, maar uitgewerkt. Of waarin conflicten minder heftig en meer constructief worden uitgewerkt. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: opvoeding, geloof, intimiteit/seksualiteit, contacten met familie, taakverdeling, verdeling werk - vrije tijd, toekomstplannen.

Mensen schrikken soms wel even terug voor een behandeling in groepsvorm. Vaak maakt men zich bezorgd over de eigen privacy, maar ook of men het aankan om de problemen van anderen te horen.
In de praktijk blijkt echter steeds weer dat men veel kan hebben aan andere groepsleden als het gaat om onderlinge steun en herkenning over en weer. Met je buurman/vrouw praat je niet zo snel over je huwelijksproblemen, maar een medegroepslid, die met dezelfde thematiek bezig is, kan soms verrassend rake dingen zeggen. In de vorm van tips, ervaringen, maar ook kan hij/zij je een spiegel voorhouden, hoe je overkomt op anderen. Zelf ontdek je in een groep soms ook kwaliteiten die je blijkt te hebben, maar die door de spanningen onderbelicht bleven. Ook kunnen groepsleden een echtpaar steunen als het eens erg moeilijk gaat.

Verder lezen

  • Gary Chapman, De 5 talen van de liefde, Uitgeverij Medema (1996) 
  • Gary Chapman, Liefde helpt, liefdevolle oplossingen in je huwelijk, Uitgeverij Medema (2001) 
  • Drs. P Eikelboom e.a.. Samen het huwelijk in (Serie Praktisch en Pastoraal) Uitgeverij Groen (2000) 
  • Arnold Mol, Samen winnen in je huwelijk Uitgeverij Buijten & Schipperheijn (1988) 
  • Ds. K. de Vries, Verkering Uitgeverij De Vuurbaak (2002) 
  • Alfons Vansteenwegen, Liefde is een werkwoord Uitgeverij Terra-Lannoo (2002)