Posttraumatische stress-stoornis

Een posttraumatische stress-stoornis (ptss) is een stoornis die ontstaat als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Na een traumatische gebeurtenis kunnen klachten ontstaan zoals herbelevingen, vermijding, spanning en verhoogde waakzaamheid.

Relatie ptss met geloof

Bijna alle psychische klachten hebben invloed op het geloofsleven. Als u een traumatische gebeurtenis meemaakte, waarin u zich ernstig bedreigd hebt gevoeld kunt u zich afvragen waar God was op dat moment. Waarom liet Hij het toe? Gevoelens van boosheid naar God kunnen overheersen.

Ook vrouwen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis door incest kunnen hevig worstelen met geloofsvragen. Zeker als de dader zegt christen te zijn. Ze kunnen daardoor een afkeer krijgen van geloof en kerk. Als de dader hun vader was, kunnen ze problemen ervaren in het kijken naar God als een zorgende Vader.

Ambtsdragers moeten durven kiezen voor het slachtoffer en zonodig de dader confronteren met zijn gedrag. Veel daders neigen naar het ontkennen of bagatelliseren van hun daden of naar een snelle spijtbetuiging. Als pastoraat of ambtsdragers dan aandringen op vergeving en verzoening vanuit een Bijbelse opdracht, veroorzaakt dit veel geloofsnood bij de slachtoffers.

Zelfs als een dader oprecht berouw toont, kan het vergeven voor slachtoffers nog een lange weg zijn. Incest maakt zoveel kapot bij een slachtoffer.

In behandelgesprekken is er ruimte om over deze en andere geloofsvragen te praten. Ook kan er overleg zijn met de eigen ambtsdragers van de patiënt.

ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Ptss is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1pNm7aI
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E