Posttraumatische stress-stoornis

Een posttraumatische stress-stoornis (ptss) is een stoornis die ontstaat als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Na een traumatische gebeurtenis kunnen klachten ontstaan zoals herbelevingen, vermijding, spanning en verhoogde waakzaamheid.

Omgaan met ptss

Wat kun je zelf doen?
Het verwerken van een traumatische gebeurtenis kost veel tijd. Neem er de tijd voor. 

  • U kunt de neiging hebben om er zo min mogelijk aan te denken. Dat lijkt logisch, u vermijdt zo pijnlijke gevoelens. Maar de pijn zal het snelst slijten als u het tot zich door laat dringen wat er gebeurd is. Opschrijven kan een middel zijn, evenals bijvoorbeeld de gebeurtenis tekenen of schilderen. 
  • Praat over de gebeurtenis met anderen. Praat bij voorkeur met mensen die u vertrouwt of met lotgenoten. Ook hiervoor geldt dat het pijnlijk kan zijn, maar het draagt wel bij aan de verwerking. Ga er niet te snel vanuit dat anderen het vervelend zullen vinden om naar uw verhaal te luisteren. Het kan zijn dat de ander het moeilijk vinden om er zelf over te beginnen. 
  • Zoek afleiding in zaken die u voorheen al plezierig vond, bijvoorbeeld het bezig zijn met hobby’s of activiteiten ondernemen met vrienden. 
  • Probeer een normaal dagritme te houden. Leef en eet gezond. 
  • Zoek geen afleiding of troost in alcohol of drugs. Ze verdoven, maar nemen de klachten niet weg.

Tips voor naastbetrokkenen
Enkele tips hoe naastbetrokkenen kunnen omgaan met iemand in hun omgeving die lijdt aan ptss:

  • Voor mensen in de omgeving is het belangrijk een luisterend oor te hebben voor het slachtoffer. Hij of zij is er het meest bij geholpen regelmatig het verhaal te kunnen doen, ook al hoort de luisteraar een aantal keren hetzelfde verhaal. 
  • De gevolgen van een traumatische gebeurtenis zijn meestal niet binnen een paar weken verdwenen. Zeg niet te snel dat iemand er nu maar overheen moet zijn. 
  • Een slachtoffer wil veiligheid ervaren na een traumatische en onveilige ervaring. Wees duidelijk, open en eerlijk naar het slachtoffer. Een belofte niet nakomen, een in vertrouwen verteld verhaal doorvertellen maakt dat het slachtoffer opnieuw het gevoel krijgt dat een ander niet te vertrouwen is. 
  • Vraag het slachtoffer hoe u hem of haar kunt steunen, maar neem niet alles uit handen, laat de persoon zelf de controle houden. 
  • Zoek zelf ondersteuning als het steunen van het slachtoffer u teveel wordt.

ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Ptss is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1pNm7aI
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E