Posttraumatische stress-stoornis

Een posttraumatische stress-stoornis (ptss) is een stoornis die ontstaat als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Na een traumatische gebeurtenis kunnen klachten ontstaan zoals herbelevingen, vermijding, spanning en verhoogde waakzaamheid.

Eleos helpt

Zorgaanbod van Eleos
Als u denkt last te hebben van posttraumatische stressklachten, kunt u zich aanmelden op een van de vestigingen van Eleos ambulante zorg. U hebt een verwijzing van uw huisarts nodig. Na een intakegesprek, waarin de klachten worden geïnventariseerd wordt een behandelaanbod gedaan. De meeste behandelingen zijn individueel, waarbij e-health een onderdeel kan zijn van uw behandeling (lees hierover meer), een enkele keer kan behandeling in een groep plaatsvinden.

De meeste mensen hebben de neiging de herinnering aan de traumatische gebeurtenis te vermijden. In behandelgesprekken wordt juist geprobeerd het trauma onder ogen te zien door er over te praten, soms ook door erover te schrijven of te tekenen. Het tempo van de confrontatie met de gebeurtenis wordt grotendeels bepaald door de patiënt: niet meer dan wat hij of zij aankan. Het doel van de behandeling is, dat het denken aan de gebeurtenis minder nare gevoelens meer oproept, het trauma ‘krijgt een plekje’.

Soms wordt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ingezet, een vrij nieuwe behandelmethode die de verwerking van het trauma versnelt. Ook medicijnen kunnen de behandeling ondersteunen, ze verminderen de angst- en eventueel depressieve klachten.

Voor slachtoffers van incest en andere seksuele trauma’s kan de aanmelding bij de hulpverlening een erg moeilijke stap zijn. Schuld- en schaamtegevoelens kunnen het vragen van hulp in de weg staan. Net als de meeste ggz-instellingen heeft Eleos gespecialiseerde (vrouwelijke) hulpverleners die ervaring hebben in de behandeling van deze patiëntengroep. Veel patiënten hebben een veelheid aan psychische klachten. Bijna altijd kan door behandeling een vermindering van klachten en een verbetering van het functioneren optreden.

Verder lezen

  • C. Mittendorf en E. Muller (2000), Ik ben er kapot van. Over psychotrauma en de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Uitgeverij Boom. 

Verder lezen bij posttraumatische stress-stoornis na seksueel misbruik:

  • Gabriëlle van Maestrigt (2000), Als douchen niet meer helpt. Uitgeverij Medema. 
  • Dan B. Allander (2001), Voor het leven getekend? Hoop voor slachtoffers van seksueel misbruik. Uitgeverij Novapress. 
  • Inez van der Zee, Ik kom van ver. Een persoonlijk verhaal over incestverwerking en therapie. Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld. 
  • Leny Selles (2001), De herder was een huurling. Mijn weg terug na misbruik door een pastor. Uitgeverij Boekencentrum.

Links

ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Ptss is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1pNm7aI
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E