Persoonlijkheidsstoornis

Van een persoonlijkheidsstoornis wordt gesproken wanneer iemand ten gevolge van zijn persoonlijke eigenschappen niet redelijk kan functioneren in verschillende sociale situaties. Denk bij dit laatste aan familie- en vriendschappelijke relaties en aan werk of studie.

Relatie persoonlijkheidsstoornis met geloof

Gezien de grote verschillen tussen de verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, is het moeilijk in het algemeen iets te zeggen over de relatie met iemands geloofsleven. Wel is het zo dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak op een beperkte manier naar zichzelf en naar anderen kijken. Relaties worden ingekleurd op een manier die overeenkomt met het beeld dat ze hebben van zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Vaak is dan zichtbaar dat deze mensen op eenzelfde, ook beperkte manier naar God kijken en de Bijbel lezen. Een voorbeeld: iemand die heel veel moeite heeft met het vertrouwen van mensen, die er gewoonlijk van uitgaat dat de ander iets negatiefs met hem voorheeft, zal zich vaak ook nauwelijks kunnen voorstellen dat God het goede met hem voorheeft.

Een andere kwestie is, dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaker dan anderen last hebben van bijkomende psychische problemen, zoals depressiviteit. Een depressie heeft meestal een uitgesproken negatieve invloed op het geloofsleven. Zie hiervoor het dossier depressie.

Aangezien mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak moeite hebben met het aangaan en onderhouden van contacten, zal het voor hen vaak moeilijk zijn hun plek in de kerkelijke gemeente in te nemen. Dat is eigenlijk dubbel pijnlijk omdat juist zíj contacten, steun, begrip en liefde nodig hebben.
Van het pastoraat vraagt het een extra inzet (geduld, verdiepen in de problematiek) om mensen met persoonlijkheidsproblemen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben.