Persoonlijkheidsstoornis

Van een persoonlijkheidsstoornis wordt gesproken wanneer iemand ten gevolge van zijn persoonlijke eigenschappen niet redelijk kan functioneren in verschillende sociale situaties. Denk bij dit laatste aan familie- en vriendschappelijke relaties en aan werk of studie.

Omgaan met persoonlijkheidsstoornis

Wat kun je zelf doen?
Meestal proberen mensen met persoonlijkheidsproblemen al van alles en ervaren ze het leven vaak als een zware strijd. Sommigen zeggen zelfs: het is meer óverleven dan leven! Het is dan ook moeilijk om tips te geven die je zelf even kunt toepassen en die ook tot snelle en ingrijpende veranderingen leiden.
Wat in ieder geval belangrijk is: erken dat je een probleem hebt! Dat is de eerste stap die gezet moet worden als je wilt veranderen.

Denk ook niet dat vooral anderen iets moeten doen. Blijf bij de problematiek die je in jezelf tegen komt en probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt. Zoek zo nodig naar een passende behandeling voor je problemen.

Verzamel informatie over wat er met je aan de hand zou kunnen zijn, in boeken of op websites. Gebruik deze informatie niet om zelf je diagnose te stellen, maar vooral om jezelf wat meer te gaan begrijpen en te erkennen dat het echt een probleem is. Ook dat je niet de enige bent met zo’n soort probleem.

Aangezien er zo veel verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen bestaan, is het niet mogelijk om heel concrete adviezen te geven die toepasbaar zijn op alle soorten. Wat een nuttige tip kan zijn voor iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (bijvoorbeeld: zeg maar gewoon eens wat je denkt), kan bij iemand met een borderlinestoornis juist onverstandig zijn (die zal bijvoorbeeld juist het advies krijgen eerst eens tot tien te tellen voor hij wat zegt).

Tips voor naastbetrokkenen
Mensen die nauw betrokken zijn (familie, partner, vrienden) op iemand met een persoonlijkheidsstoornis lopen vaak tegen allerlei problemen aan: de man of vrouw met een persoonlijkheidsstoornis kan zich enorm terugtrekken, soms bizar en niet te begrijpen gedrag vertonen, kan erg achterdochtig zijn, kan last hebben van onvoorspelbare en snel wisselende stemmingen etc. Soms wordt een heftig appèl gedaan op de omgeving. Mensen die om zo iemand heen staan kunnen zich soms gedwongen voelen zo veel mogelijk te geven waarom die ander vraagt: 'Ga nu niet weg, laat me niet in de steek! Ik voel me zo wanhopig en alleen. Ik ben bang dat ik mezelf wat aandoe…' Het is belangrijk een evenwicht te vinden tussen aan de ene kant echt betrokken zijn en aan de andere kant je eigen mogelijkheden en beperkingen kennen en soms een grens trekken ten behoeve van je eigen (psychische) gezondheid.
Schakel zo nodig steun voor jezelf in als het meeleven met de ander je teveel kost. Wees je bewust van de rol die je hebt vanuit de relatie die je met die ander hebt. Dat is meestal niet de rol van hulpverlener, maar van gelijkwaardig gemeentelid bijvoorbeeld.

Het kan erg nuttig zijn informatie in te winnen over de persoonlijkheidsproblemen waar iemand last van heeft. Je begrijpt die ander dan wellicht beter en je weet dan ook beter wat je eventueel kunt adviseren.
Specifieke adviezen voor de omgang met mensen met de borderline persoonlijkheidsstoornis, kun je vinden in het dossier over borderline.