Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak ingewikkeld. Er speelt veel ontkenning. Het vindt plaats achter de voordeur, en wie geeft je het recht je met dingen te bemoeien die jou niet aangaan? Of toch wel?

Omgaan met huiselijk geweld

Tips voor naastbetrokkenen
Huiselijk geweld is vaak ingewikkeld. Er speelt veel ontkenning. Het vindt plaats achter de voordeur, en wie geeft je het recht je met dingen te bemoeien die jou niet aangaan? Of toch wel?
Stel jezelf allereerst eens de vraag: als ik het vermoeden heb dat er huiselijk geweld in mijn omgeving speelt (buren, collega, vrienden etc) en ik laat dit lopen, welk antwoord geef ik dan over tien jaar aan de kinderen die bij mij komen en vragen waarom ik niets gedaan heb?
Meestal is het beantwoorden van deze vraag voldoende om in actie te komen.
Vraag belangstellend, zonder afwijzing of veroordeling, of er mogelijk iets speelt. Of vraag of mensen hulp kunnen gebruiken, omdat je het vermoeden hebt dat ze het moeilijk hebben. Vraag eventueel hulp van anderen. Overleg zo nodig met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of met een Regionaal advies en steunpunt huiselijk geweld. Melding bij politie is eveneens een optie. Want het allerbelangrijkste is dat huiselijk geweld stopt.


 

interview met Gerda (behandelaar)
     over contextuele therapie

 andere ervaringsverhalen