Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak ingewikkeld. Er speelt veel ontkenning. Het vindt plaats achter de voordeur, en wie geeft je het recht je met dingen te bemoeien die jou niet aangaan? Of toch wel?

Hoe ontstaat huiselijk geweld?

De oorzaken van huiselijk geweld zijn velerlei. Geweld kan een gevolg zijn van relatieproblemen. Maar ook ernstige karakterproblemen kunnen een rol spelen. Psychiatrische problematiek is eveneens een voorkomend probleem. Maatschappelijke ontwikkelingen dragen hun steentje bij. Geweld op tv en op straat geeft verkeerd voorbeeldgedrag. Kortom, geweld is een complex probleem.

De gevolgen van geweld zijn vaak ernstig. Kinderen die geweld hebben meegemaakt lopen grotere kans in hun latere leven opnieuw met geweld in aanraking te komen (als dader of opnieuw als slachtoffer). Veel slachtoffers kampen met psychische problemen. Maar ook op geestelijk vlak kan de schade enorm zijn. Verwrongen Godsbeelden (bijvoorbeeld: 'Ik kan God niet als Vader zien, want als ik aan mijn eigen vader denk, word ik bang, ik haat hem') zijn een veel voorkomend probleem.

 


 

interview met Gerda (behandelaar)
     over contextuele therapie

 andere ervaringsverhalen