Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak ingewikkeld. Er speelt veel ontkenning. Het vindt plaats achter de voordeur, en wie geeft je het recht je met dingen te bemoeien die jou niet aangaan? Of toch wel?

Eleos helpt

Binnen Eleos worden diverse behandelmethoden toegepast. De behandeling bij partnergeweld is vooral gericht op het stoppen van het geweld. Deze behandeling, ook wel de time-out methode genoemd, wordt meestal aan echtparen gegeven. In deze therapie leren echtparen door middel van een time-out (pauze) geweld te stoppen. Het stoppen van geweld is voorwaarde voor het verder bespreekbaar maken van de relatie- of gezinsproblemen.

Behandeling van kindermishandeling is eveneens gericht op het stoppen van geweld, eveneens via de time-out methode. In het geval van gewelddadige kinderen wordt er gewerkt met een methode waarin ouders weer het gevoel krijgen dat het huis waarin zij wonen weer hun huis wordt, en waarin kinderen leren dat ouders hun gedrag weer gaan begrenzen, zonder hen te laten vallen.

Vrijwillige hulp heeft de meeste kans van slagen, maar gedwongen hulp is soms noodzakelijk. Daarbij kan politie en reclassering een rol spelen.

Verder lezen

  • Roel Timmerman, Wat huiselijk geweld met je doet, Uitgeverij boekencentrum 
  • Marianne Verhage-van Kooten, Handelingsprotocol bij vermoeden van kindermishandeling. Dit protocol is uitgegeven door Christelijke Hogeschool Ede Transfer – instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie. Het protocol vormt een belangrijke steun voor pastorale werkers (in de brede zin) wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld. Het zou goed zijn als kerkelijke gemeenten dit protocol zouden implementeren. 
  • Harrie Fokkens en Antonie van Schothorst, Veilig Thuis?! Geweld achter de voordeur. Een serie artikelen over huiselijk geweld. Zie links hiernaast.
  • Drie artikelen over huiselijk geweld Eleoscript. Zie links hiernaast.

Links


 

interview met Gerda (behandelaar)
     over contextuele therapie

 andere ervaringsverhalen