Eetstoornis

Bij mensen met een eetstoornis is er sprake van verstoord eetgedrag. Waar eten normaal een gezellig gebeuren kan zijn, zijn personen met een eetstoornis zo sterk bezig met eten en hun gewicht dat het eten een obsessie is geworden.

Relatie eetstoornis met geloof

De gedachten die iemand over zichzelf heeft en de daaruit voortkomende gevoelens hangen nauw samen met eetproblematiek. Een negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens en perfectionisme versterken eetproblemen. Eetproblemen kunnen vervolgens weer leiden tot gevoelens van angst, falen, schaamte en schuld. Angst, om in gewicht toe te nemen. Falen, omdat het niet lukt om los te komen van ongezonde eetpatronen. Schaamte en schuld vanwege het dubbelleven dat men leidt.

Het geloofsleven staat niet los van dit alles. Door voortdurend bezig te zijn met eten en gewicht raakt iemand op zichzelf gericht en kan daarbij God uit het oog verliezen. Verder kunnen schaamte- en schuldgevoel ertoe leiden dat iemand niet meer naar God toe durft te gaan.
Als deze schuld-en schaamtegevoelens  ertoe leiden dat iemand zich angstig en onwaardig voelt om het aangezicht van God te zoeken, is de kans groot dat hij of zij steeds dieper verstrikt raakt in de eetproblematiek. Men kan proberen de eetproblemen te doorbreken met wilskracht. Als men zich echter énkel op wilskracht richt, is men bezig met symptoombestrijding in plaats van met het onderliggende probleem en kan de problematiek zelfs worden verergerd. Om pogingen tot gedragsverandering te kunnen laten slagen, is er werkelijke verandering van binnenuit nodig. En omdat mensen dit vanuit zichzelf niet kunnen, is het zo belangrijk dat iemand met eetproblemen zijn toevlucht bij God zoekt.

Wanneer christenen worden opgeroepen om hun lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer (Romeinen 12:1,2) staat dit niet in de context van zelfdiscipline en ijver. Het staat in de context van de barmhartigheid van God en het feit dat Hij het denken van mensen wil vernieuwen. Deze vernieuwing in het denken, kan onterechte negatieve gedachten laten plaatsmaken voor een boodschap van liefde en genade. Op deze manier kan geloof een belangrijke houvast bieden voor mensen die zich gevangen voelen in hun gewicht. Het geloof sluit de hulpverlening echter niet uit. Daarom is het ook belangrijk om gebruik te maken van behandelingsmogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg.


 

 ervaringsverhalen eetstoornis
     op onze jongerensite Mindguide

overige ervaringsverhalen