Eetstoornis

Bij mensen met een eetstoornis is er sprake van verstoord eetgedrag. Waar eten normaal een gezellig gebeuren kan zijn, zijn personen met een eetstoornis zo sterk bezig met eten en hun gewicht dat het eten een obsessie is geworden.

Hoe ontstaat een eetstoornis?

Eetstoornissen ontstaan meestal door een combinatie van verschillende factoren:

Psychische factoren
Mensen met AN en BN hebben vaak een persoonlijkheid die de volgende overeenkomsten vertoont: ze kampen met een negatief zelfbeeld en hebben weinig zelfvertrouwen, willen alles perfect doen en zijn bang om afgewezen te worden of fouten te maken en vermijden conflicten. Daarnaast hebben ze vaak moeite hun gevoelens te uiten of zijn somber. Het extreme afvallen geeft de persoon met AN vaak een gevoel van controle en ergens goed in te zijn. Dit kan sluimerend beginnen met normaal lijnen en de complimentjes die men aanvankelijk ontvangt voor het uiterlijk werken dan stimulerend.

Sociale factoren
Een eetstoornis ontstaat meestal in of vlak na de puberteit, een levensfase waarin grote veranderingen optreden. Die veranderingen kunnen als angstig of ingrijpend ervaren worden. Ook traumatische ervaringen, waaronder incest, vormen een belangrijk risico voor het ontstaan van met name BN. Daarnaast spelen de eisen die de maatschappij stelt aan het schoonheidsideaal van de vrouw –waarbij slank als mooi wordt gezien- een rol.

Biologische factoren
Erfelijke factoren lijken een rol te spelen. In sommige families komen eetstoornissen vaker voor.
 
Gevolgen van een eetstoornis

Omdat men de eetstoornis wil verbergen, komt men steeds meer alleen te staan. De eetstoornis vraagt alle energie en aandacht. Er ontstaan concentratiestoornissen en gevoelens ven depressiviteit, machteloosheid en waardeloosheid. De lichamelijke gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. De spieren worden steeds zwakker, de ontwikkeling staat stil. Meisjes menstrueren niet meer. De hele stofwisseling gaat op een lager pitje branden.
Daardoor hebben mensen met AN het vaak koud, krijgen blauwe vingers en nagels, slapen slecht. De huid wordt droog en slap en krijgt een donsachtige beharing. Er treedt onherstelbare botafbraak op. Voedsel wordt moeizamer verteerd en minder goed verdragen. Er ontstaat obstipatie.
Bij BN leidt het braken tot aantasting van het gebit en problemen in de mondholte, zoals keelpijn en heesheid. Het braken en gebruik van laxeermiddelen is niet zonder risico omdat het tot kaliumgebrek kan leiden, wat weer aanleiding kan zijn tot dodelijke hartritmestoornissen.
AN en BN zijn ernstige ziekten, die goede behandeling en hulp behoeven!
Mensen met AN ontkennen soms jarenlang voor zichzelf en hun omgeving een eetprobleem te hebben met alle gevolgen van dien. Mensen met BN schamen zich vaak hulp in te roepen. Dat is jammer, want het is erg moeilijk op eigen kracht een eetstoornis te overwinnen. En er zijn steeds betere therapieën. Wacht dus niet met hulp zoeken. Hoe eerder de eetstoornis wordt behandeld, des te groter is de kans ervan af te komen! 


 

 ervaringsverhalen eetstoornis
     op onze jongerensite Mindguide

overige ervaringsverhalen