Dwangstoornis

Bij een dwangstoornis wordt door dwanggedachten opgeroepen angst, verminderd met behulp van dwanghandelingen. Dit kost op den duur zoveel tijd en inspanning, dat het normale functioneren er ernstig door belemmerd kan raken.

Eleos helpt

Behandeling van dwang

 • Richtlijn
  De richtlijn voor de behandeling van angststoornissen schrijft wat betreft de dwangstoornis het volgende voor. Wanneer er naast dwangklachten sprake is van ernstige depressiviteit dient te worden gestart met farmacotherapie, dat wil zeggen behandeling met medicijnen. Wanneer er geen sprake is van ernstige depressie kan in overleg met de dwangpatiënt gekozen worden voor farmacotherapie of gedragstherapie (met een lichte voorkeur voor de laatste). Wanneer de ene therapie onvoldoende resultaat heeft, wordt hij gecombineerd met de andere. In de richtlijn wordt geadviseerd bij gedragstherapie te starten met exposure en responspreventie en dat bij onvoldoende resultaat te combineren met cognitieve therapie. Lees verder bij therapieen
 • Psychofarmaca
  De meeste antidepressiva hebben een mogelijk gunstig effect op dwangklachten. Niet alle middelen zijn voor deze stoornis ook geregistreerd. Dat gebeurt pas wanneer wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het betreffende geneesmiddel bij voldoende mensen met die bepaalde ziekte voldoende effect heeft.
 • Gedragstherapie
  Onderzoek naar de effectiviteit van verschillende therapieën bij dwang laat zien dat gedragstherapie over het algemeen het meeste resultaat heeft. Wie last heeft van smetvrees en wasdwang zal meestal weinig baat hebben bij een inzichtgevende groepstherapie. Gedragstherapie biedt meer kans op succes.
  Gedragstherapie omvat bij dwang meestal een vorm van exposure en responspreventie. Er wordt samen met de patiënt een programma opgesteld waarbij afspraken gemaakt worden over blootstelling aan datgene waar hij of zij bang voor is (exposure), zonder dwanghandelingen te mogen uitvoeren (responspreventie). Enkele voorbeelden van dergelijke opdrachten:
  • Een roltrap gebruiken zonder daarna de handen te wassen. 
  • Pas gestreken was op de grond gooien en in de kast leggen zonder opnieuw te wassen. 
  • Dingen schots en scheef op het bureau leggen. 
  • Weggaan van huis en niet meer dan één te controleren of het gas wel uit is.
 • Cognitieve therapie
  Meestal is dit een onderdeel van gedragstherapie. In cognitieve therapie leert iemand zijn angstoproepende gedachten te herkennen en te veranderen, bijvoorbeeld de gedachte 'Ik kan er niet tegen wanneer ik niet alles onder controle heb', of 'Het is verschrikkelijk wanneer ik een fout maak'.
  Iemand leert hierbij kritische vragen te stellen: 'Klopt deze gedachte? Is deze gedachte waar? Helpt deze gedachte mij om minder gestresst te zijn?'.
 • E-health
  Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer.

Kijk ook bij individuele therapie en groepstherapie voor meer informatie.

Zorgaanbod Eleos

Ambulante zorg
Binnen de ambulante zorg werken verschillende cognitieve gedragstherapeuten en behandelaars die gedragtherapie toe kunnen passen. Wanneer u denkt last te hebben van een dwangstoornis en daarvoor behandeld wilt worden, bespreek dit dan eerst met de huisarts en laat u door hem doorverwijzen naar de ambulante zorg.

Verder lezen

 • Baer, L. (2001). Het duiveltje van de geest; een verkenning van het veelvoorkomende verschijnsel van dwangmatige kwade gedachten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 
 • Baer, L. (2000). Alles onder controle; over dwanggedachten en dwanghandelingen en het overwinnen van obsessieve-compulsieve stoornissen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 
 • Hermans, H. (2002). Angstmanagementtraining; op eigen kracht je angst inperken. Lisse: Swets & Zeitlinger. 
 • Kwee, M.G.T. & Waal, H. van der (1987). Het moet, moet, moet!; over normale en abnormale dwangverschijnselen. Meppel: Boom. 
 • Roest, Kees (2005).Wat dwang met je doet. Zoetermeer: Boekencentrum. 
 • Sterk, F. & Swaen S. (2001). Leven met een dwangstoornis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 
 • Wisman, P. (1993). Dwang; over dwanghandelingen en gedachten. Wormer: Trendbook International BV.

Links
Informatie over de dwangstoornis op websites


 

het ervaringsverhaal van Brenda
     over haar emdr-behandeling

 andere ervaringsverhalen