Depressie

Van een depressie wordt gesproken als kenmerken als een sombere stemming en verlies van interesse of plezier minimaal twee weken aanwezig zijn, en dan nog gedurende het grootste gedeelte van de dag.

Relatie depressie met geloof

Een depressie heeft ook invloed op het geloofsleven. U kunt uw geloofsleven als vlak ervaren, net zoals het hele leven vlak is geworden door de depressie. Het is dus niet vreemd dat u niets voelt wanneer u in de kerk zit, uit de Bijbel leest of bidt. Het is belangrijk dat u beseft dat dit met uw depressie te maken heeft. Hoewel u Gods nabijheid niet ervaart, laat Hij u in deze donkere periode niet los. Lees Jesaja 50:10: 'Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam van de Heere en steune op zijn God.'

Een ander kenmerk van een depressie kan zijn dat u last heeft van onterechte en buitensporige schuldgevoelens. Daardoor kan het zijn dat u zich ook voor God extreem schuldig voelt, en zeker weet dat de genade niet voor u bedoeld is. Ook hier is het goed te bedenken dat u zich wellicht door uw depressie zo voelt.

Verminderde concentratie hoort ook bij de symptomen van een depressie. Dit betekent dat het u moeite kost uw aandacht te houden bij bijbellezen of gebed. Een mogelijkheid is dan om dit kort te houden. Soms kan het helpen dit met een familielid, predikant of ouderling, te bespreken, en hen te vragen samen met u kort te lezen en te bidden. We nodigen u uit om dit ook in een eventuele behandeling ter sprake te brengen, zodat we met u de psychische kanten van deze geestelijke problemen kunnen bespreken en een plaats geven in de behandeling.


 

het ervaringsverhaal van Anne
     over internetbehandeling

het ervaringsverhaal van Lydia
     over behandeling van depressie

andere ervaringsverhalen


Wilt u weten wat Depressie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p9Dxzg.
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E