Depressie

Van een depressie wordt gesproken als kenmerken als een sombere stemming en verlies van interesse of plezier minimaal twee weken aanwezig zijn, en dan nog gedurende het grootste gedeelte van de dag.

Omgaan met depressie

Wat kun je zelf doen?
Bij een (beginnende) depressie of dip kunt u bepaalde dingen doen of nalaten waardoor uw depressieve gevoelens niet verergeren maar mogelijk zelfs afnemen. U kunt hierbij aan de volgende praktische zaken denken:

 • Ga op een vaste tijd naar bed, en sta ook op een vaste tijd op. Ook al slaapt u niet, of zou u wel veel meer kunnen slapen. Een afrader is om tussen de middag te slapen op de bank of in bed. De kans bestaat dat u niet meer van uw bed of de bank afkomt, én dat u ’s nachts slecht slaapt vanwege uw rusten overdag.
 • Gebruik drie maaltijden per dag op vaste tijdstippen. U kunt wellicht ook een beroep doen op uw omgeving met betrekking tot vaste etenstijden per dag. 
 • Zoek geen troost in alcohol of drugs. Op den duur verergeren uw problemen juist hierdoor. (Voor informatie over alcohol zie www.drinktest.nl of www.alcoholinfo.nl. Voor meer informatie over drugs zie www.drugsinfo.nl
 • Vertel enkele mensen uit uw omgeving (wellicht ook uw voorganger) waar u last van hebt, en vraag hen voor of met u te bidden. Neem ook zelf de tijd voor gebed en meditatie over Bijbelgedeelten die u aanspreken. Dat laatste kan ook heel kort zijn: soms is vijf minuten al heel wat. 
 • U kunt contact zoeken met lotgenoten. Mogelijk doet u er verstandig aan om dit óók buiten uw directe omgeving te doen (bijvoorbeeld via internet), omdat uw naaste familie moeite kan hebben met uw veranderde gedrag, en daardoor minder belangeloos kan luisteren. 
 • Stel ingrijpende beslissingen (zoals verhuizing, het veranderen van baan etc.) uit tot de depressieve klachten wat geluwd zijn. 
 • Probeer activiteiten als sporten, verenigingsavonden, verjaardagsvisites etc. aan te houden, al kosten ze u veel energie. Wanneer u zich isoleert, neemt de depressie uiteindelijk toe. 
 • Wanneer u op vakantie gaat, houd er dan rekening mee dat het gebrek aan dagelijkse structuur en het onbekende uw klachten kunnen verergeren. 
 • Wanneer u regelmatig aan zelfdoding denkt, raden wij u aan dit te zeggen tegen vertrouwde mensen uit uw omgeving en contact op te nemen met de huisarts voor passende hulp. 
 • Wellicht is er iets wat u nog leuk vindt om te doen, of waarvan u enigszins ontspant. Zoek daarmee afleiding. 
 • Accepteer dat u een (beginnende) ziekte hebt. Heb geduld met uzelf.

Wanneer u systematisch zelf aan uw klachten wilt werken, hebt u wellicht ook wat aan een zelfhulpcursus. Enkele boeken die u hierbij kunt gebruiken, vindt u op www.depressiecentrum.nl.

Tips voor naastbetrokkenen
Als u in één huis woont met iemand die depressief is, kunt u wellicht uw voordeel doen met de volgende adviezen:

 • Blijf met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Breng ook uw eigen gedachten en gevoelens in. Cijfer die niet helemaal weg, want daarmee cijfert u ook het gelijkwaardige in de relatie weg en wordt de ander in zijn beleving nog minder volwaardig dan hij of zij al was. 
 • Wanneer u voorheen in uw relatie al grapjes met elkaar maakte, doe dat dan nu ook. Al is het soms zwarte humor, het kan helpen de sfeer wat van het loodzware te ontdoen. 
 • Zorg goed voor uzelf: houdt zo mogelijk ontspannende activiteiten buitenshuis aan. Het omgaan met iemand met een depressie kost energie. Bekijk uit welke activiteiten u plezier en energie kunt putten. 
 • Voor als het uw partner betreft: iemand met een depressie heeft over het algemeen minder behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Dit kan mede veroorzaakt worden door het gebruik van antidepressiva. Wanneer dit voor u een probleem is, kunt u uw partner vragen dit te bespreken bij zijn of haar behandelend arts. 
 • Als de zorg voor uw zieke naaste u zwaar valt, probeer dan tijdig met anderen af spreken hoe ze u hierin kunnen bijstaan. Maak daar structurele afspraken over. Als u zich daarover schuldig voelt, bedenk dan dat de zieke meer aan u heeft als u over de nodige reserves beschikt. 
 • Probeer u niet teveel te laten beïnvloeden door de stemming van de ander, hoe moeilijk dat soms ook is. Wanneer de ander somber is, ga dan geen diepgravende gesprekken aan. Wanneer de ander uiterst prikkelbaar is, probeer dit te negeren en van tijd tot tijd aan te geven, dat u dit gedrag niet prettig vindt. 
 • Spreek af welke overzichtelijke taken de ander nog kan blijven doen, zodat u niet alles over hoeft te nemen. Kijk of er dingen zijn die u nog samen kunt doen. 
 • Vraag van tijd tot tijd expliciet of de ander wel eens denkt aan zelfdoding. Als regel geldt dat hoe uitgebreider men nadenkt over de stappen die men hiertoe moet nemen, hoe reëler de kans is op een poging tot zelfdoding. Daarnaast is het goed om te weten of iemand al eerder eens een poging tot zelfdoding ondernomen heeft. Is dit het geval, dan is de kans groter dat men dit nog eens doet. Stimuleer uw naaste om dit met zijn of haar therapeut of arts te bespreken, of als dit niet lukt, neem zelf contact op over uw vermoedens met een GGz-instelling of uw huisarts. 
 • Probeer de persoon in kwestie niet op te beuren met goed bedoelde adviezen. Dat werkt vaak averechts. 
 • Probeer meer te weten te komen over de ziekte. 
 • Ga na of bij de instelling waarbij uw partner, ouder of kind in behandeling is, ook een preventief- of hulpaanbod voor u is. Mogelijk ontmoet u daar lotgenoten, bij wie u uw hart eens kunt luchten. Ook internet kan u deze gelegenheid geven. Daarnaast kan een familieledenvereniging als ‘Een Handreiking’ of ‘De Wegwijzer’ voorzien in lotgenotencontact (voor adressen zie het kopje adressen en links). 
 • Breng uw zieke naaste in gebed voor de Heere Jezus, en ook uw eigen moeilijke situatie. Vraag daarbij mensen die u vertrouwt, om voor u en uw zieke naaste te bidden.
  Wanneer u contact heeft met iemand die depressief is, maar niet in hetzelfde huis woont, kunt u daarnaast wat hebben aan de volgende richtlijnen: Overleg met de ander wat hij of zij prettig vindt als vorm van contact: e-mailen, af en toe een kaartje of een wekelijks bezoekje? Wanneer u op bezoek komt, houdt het dan kort (half uur tot een uur). Iemand die somber is kan zich gedurende twee uur wel goed houden, maar als u weggaat, is hij of zij volledig uitgeput en dat is niet het gewenste effect van uw bezoek. Het is vaak beter twee keer een halfuur te komen, dan één keer een uur. Trouw is belangrijker dan intensiteit. 
 • Vraag ook eens aan de mensen die in hetzelfde huis wonen met de persoon met een depressie, hoe het met hen gaat. ‘Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee’; dat geldt ook bij de depressie van een gezinslid. 
 • Kinderen van een depressieve ouder zijn in het bijzonder kwetsbaar. Wellicht kunt u buitenshuis hen wat afleiding bieden. Misschien dat u met hen een uitje kunt ondernemen. De depressieve ouder heeft hiervoor geen energie, en de gezonde ouder moet al zoveel alleen doen, dat deze het organiseren van een uitje ook een hele extra klus vindt.

Depressie en jongeren
Je af en toe onzeker voelen, is normaal. Zeker als je in de puberteit zit. Maar de hele tijd bang zijn dat je het verkeerd doet, onzichtbaar willen zijn, angstig zijn en snel piekeren; dat is niet gezond. Herken je jezelf daarin? Misschien dat je lijdt aan een (beginnende) depressie. Als je een zelftest wilt doen, kun je kijken op www.zwaarweer.nl. Een uitgebreidere zelftest kun je vinden op www.depressiezelftest.nl.
Speciaal voor jongeren is de website www.gripopjedip.nl ontwikkeld. Hier kun je mailen met een deskundige, of aan een chatcursus deelnemen, om controle te krijgen over je sombere en angstige gevoelens.


 

het ervaringsverhaal van Anne
     over internetbehandeling

het ervaringsverhaal van Lydia
     over behandeling van depressie

andere ervaringsverhalen


Wilt u weten wat Depressie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p9Dxzg.
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E