Depressie

Van een depressie wordt gesproken als kenmerken als een sombere stemming en verlies van interesse of plezier minimaal twee weken aanwezig zijn, en dan nog gedurende het grootste gedeelte van de dag.

Hoe ontstaat een depressie?

Er is niet een bepaalde oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van een depressie. Meerdere factoren beïnvloeden de ontwikkeling van een depressie en werken op elkaar in: persoonskenmerken van de depressieve persoon, factoren uit zijn opvoeding en factoren uit zijn omgeving. Het blijkt dat er zowel risicofactoren als beschermende factoren aan te wijzen zijn. Een risicofactor is bijvoorbeeld het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen of leefsituaties. Deze kunnen zowel negatief zijn, zoals het verlies van een dierbare, mishandeling, verwaarlozing of een oorlogssituatie, maar ook positief zoals trouwen of de geboorte van een kind (dit laatste kan bij de moeder een postpartum depressie zijn). Ook erfelijke aanleg en een eerder doorgemaakte depressieve episode zijn risicofactoren.

Beschermende factoren vormen een buffer tegen het ontwikkelen van een depressie. Voorbeelden van beschermende factoren zijn een actieve manier van omgaan met problemen, sociale (onvoorwaardelijke) steun uit de omgeving, steun vanuit het geloof, en fysieke gezondheid. Deze beschermende factoren kunt u tot op zekere hoogte zelf ontwikkelen, zie ‘Wat kunt u aan een depressie of dip doen?’


 

het ervaringsverhaal van Anne
     over internetbehandeling

het ervaringsverhaal van Lydia
     over behandeling van depressie

andere ervaringsverhalen


Wilt u weten wat Depressie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p9Dxzg.
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E