Depressie

Van een depressie wordt gesproken als kenmerken als een sombere stemming en verlies van interesse of plezier minimaal twee weken aanwezig zijn, en dan nog gedurende het grootste gedeelte van de dag.

Eleos helpt

Behandeling bij ambulante zorg
Voor een behandeling binnen de ambulante zorg heeft u een verwijzing van een officiële verwijzer nodig, zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

Bij de behandeling van depressiviteit kunnen medicijnen voorgeschreven worden. In dat geval bekijkt een arts in overleg met u welke middelen tegen depressie voor u het beste zijn.

Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer.

Cognitieve gedragstherapie is een belangrijke vorm van hulp bij depressie. Bij deze vorm van therapie sporen therapeut en cliënt negatieve of automatische gedachten op die aan de depressie bijdragen of die in standhouden en proberen deze te veranderen. Ook worden activiteiten die depressieve gevoelens bevorderen opgespoord en aangepast.

Interpersoonlijke therapie (IPT) in individuele of groepsbehandeling.

Lees meer over de ambulante zorg volwassenen of ambulante zorg jeugd

Depressiebehandeling in de kliniek
Een klinische opname is soms nodig als de depressie met ambulante behandeling niet over gaat of als er sprake is van dermate ernstige klachten dat iemand niet meer thuis kan zijn. Reële dreiging van zelfdoding is hiervan een voorbeeld. Patiënten hebben naast zorg en behandeling ook bescherming nodig. De behandeling in de kliniek richt zich in eerste instantie op het afnemen van de depressieve klachten, maar daarnaast ook op zaken die de depressieve klachten beïnvloeden of mogelijk in stand houden. De behandeling wordt aangeboden door een multidisciplinair team. De psychiater heeft gesprekken met de patiënt en schrijft medicijnen voor. De verpleegkundige begeleidt de patiënt in de groep en richt zich bij depressieve patiënten vooral op goede zelfverzorging en activering. De patiënt krijg een weekprogramma. Er wordt een keuze gemaakt uit diverse therapieën, zoals creatieve therapie, muziektherapie, tuintherapie of lichaamsgerichte therapie. Belangrijke doelstellingen zijn: ontdekken van mogelijkheden, werken aan zelfvertrouwen en om leren gaan met grenzen (niet teveel van jezelf eisen). In een training contactvaardigheden kan geleerd worden makkelijker te communiceren.
Ten slotte worden ook gezinsleden bij de behandeling betrokken middels gesprekken met de maatschappelijk werker. Doel hierbij is de terugkeer naar huis voor te bereiden. De klinische behandeling duurt meestal zo’n zes tot tien weken. Hierna is er gewoonlijk nog een periode ambulante nazorg nodig.

Adressen
Vereniging de Wegwijzer
Parkweg 14
8011 CK Zwolle
Tel. (038) 4225545
E-mail: info@dewegwijzer.info
www.dewegwijzer.info

Vereniging een Handreiking
Postbus 80
7950 AB Staphorst
Tel. (0522) 465458
E-mail info@eenhandreiking.nl
www.eenhandreiking.nl

Verder lezen

 • Drs. J. Kragten Leven met een depressieve stoornis, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004 uit de serie van A tot ggZ 
 • Drs. P.J. Verhagen Depressiviteit en depressie, een christelijke handreiking. Groen, Heerenveen, 2000 uit de serie Praktisch & Pastoraal 
 • Dr. J. van der Wal Suïcide, christelijke hulpverlening rond een levensprobleem. J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1996 uit de serie Praktisch & Pastoraal 
 • Dr. J. van der Wal (red.) Psychische nood: ambt gemeente en hulpverlening. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen, 1998 
 • Ds. A. Elshout Een helpende hand. Den Hertog B.V., Houten, 1997 
 • Ds. A. Elshout Nogmaals een helpende hand. Den Hertog B.V. Houten, 1997 
 • Kees Roest Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen. Boekencentrum, Zoetermeer, 2005 
 • Nico van der Voet Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening. Boekencentrum, 2003. 
 • Drs. W. Scholte (red) Depressie en geloof. De Vuurbaak, Barneveld GSEV reeks nr. 40. 
 • Drs. W. Schilte Leven met het onvolkomene. Oosterbaan & le Cointre, Goes uit de serie ‘pastoraal perspectief’.

Websites, waar u meer informatie vindt over depressie

Websites over hulpaanbod en mogelijkheden voor familieleden

 • www.mijnzorg.nl
  Christelijk zorgplein 
 • www.labyrint-in-perspectief.nl
  De stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met een psychiatrische ziekte. Ook andere directbetrokkenen, zoals buren, vrienden en collega's kunnen er terecht.

Website van de Depressievereniging


 

het ervaringsverhaal van Anne
     over internetbehandeling

het ervaringsverhaal van Lydia
     over behandeling van depressie

andere ervaringsverhalen


Wilt u weten wat Depressie is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1p9Dxzg.
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E