Burnout

Burnout is beeldspraak die gebruikt wordt om een psychische uitputtingstoestand te vergelijken met het uitdoven van een vuur: de mentale brandstof is uitgeput. Passende metaforen zijn: 'de rek is uit het elastiek', 'ik ben opgebrand' of 'de accu is leeg en laadt niet meer goed op'.

Omgaan met burnout

Wat kun je zelf doen?
Als het herkenbaar is dat het werk je niet meer loslaat en je lichaam steeds meer klachten rapporteert is het van belang om maatregelen te treffen. Burnout vraagt om een verandering in leefstijl. Soms lukt het om dat zelf aan te pakken, in andere gevallen is er professionele behandeling voor nodig.
Allereerst is het van belang om signalen van lichaam en hoofd serieus te nemen en maatregelen te treffen, d.w.z. niet doorgaan met de verwachting dat het mogelijk vanzelf overgaat. 

  • zorgen voor voldoende ontspanning naast het werk
  • vinden van een goede balans tussen werk, kerkelijk werk en privé
  • voldoende beweging
  • nagaan waar spanningsbronnen liggen op het werk, onderzoeken of het werk bij je past
  • investeren in goede relaties met vrienden, vragen of zij je er op willen attenderen als ze
    merken dat het niet goed gaat

Tips voor naastbetrokkenen
Het is vaak niet gemakkelijk om een partner of familielid te hebben met burnout. In de aanloop naar het ziekmelden is het van belang om de eigen grenzen te herkennen. Als ook de naastbetrokkene over grenzen heengaat, zijn er na verloop van tijd twee of meer mensen met burnoutklachten. Het is van belang om wensen en behoeften te blijven uiten, het inslikken hiervan kan op termijn ook problematisch worden. Regelmatig komt het voor dat naast burnoutklachten er ook relatieproblemen ontstaan.

Uiteraard is het ook van belang om de betrokkene te confronteren met zichtbare signalen en te stimuleren om hulp te zoeken. Helaas is de ervaring dat het soms mis gaat, voor er motivatie voor verandering is.