Burnout

Burnout is beeldspraak die gebruikt wordt om een psychische uitputtingstoestand te vergelijken met het uitdoven van een vuur: de mentale brandstof is uitgeput. Passende metaforen zijn: 'de rek is uit het elastiek', 'ik ben opgebrand' of 'de accu is leeg en laadt niet meer goed op'.

Eleos helpt

Behandeling van burn-out
Indien burnoutklachten leiden tot langdurige ziekte is het belangrijk om hulp te zoeken. Professionele hulp kan ondersteuning bieden in klachtenreductie, reïntegratie in het arbeidsproces en in het voorkomen van terugval. Voor veel mensen is een het belangrijke stap om te gaan onderzoeken wat burnout heeft veroorzaakt - of daarin een essentiële rol heeft gespeeld – en om dit te veranderen. Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer.

Klachtreductie
In deze fase van therapie staat het registreren van het klachtniveau en het nemen van passende maatregelen centraal. Hierbij kunnen ontspanningsoefeningen worden gebruikt en is het van belang om de lichamelijke conditie op te bouwen. Van belang is een gezonde leefstijl met onder andere aandacht voor dag-nacht ritme, eetpatroon, koffie en alcoholgebruik.

Gedachten en klachten
Bij het onderzoek naar oorzaken is bekend dat ideeën en opvattingen een belangrijke rol spelen. Het karakter en de ervaringen van mensen zorgen ervoor dat zij opvattingen hebben over zichzelf, de wereld en de toekomst. Een aantal van deze opvattingen blijkt bij nader onderzoek contraproductief of zelfondermijnend in bepaalde situaties. Iemand kan denken: 'Als iemand iets op mijn werk heeft aan te merken, dan wordt duidelijk dat ik niet geschikt ben voor dit vak.' Dergelijke gedachten kunnen een factor zijn in het bovenmatig moeten presteren, wat tot uitputting kan leiden.
Het is van belang om onjuiste opvattingen te herkennen, om alternatieve opvattingen te produceren en om daarmee te oefenen in de praktijk.

Werksituatie
In de werksituatie is het van belang om risicofactoren in kaart te brengen. Met behulp van time-management dient er een realistische invulling gegeven te worden aan de feitelijke tijdsbesteding. Het kan van belang zijn om de functieomschrijving kritisch te bestuderen. Soms moet er gekeken worden of iemand op een lager of hoger niveau moet gaan werken. Een aantal specifieke vaardigheden moeten soms verder worden ontwikkeld:

 • nee zeggen
 • delegeren
 • plannen
 • aangeven niet gestoord te willen worden
 • omgaan met storende telefoontjes en ‘binnenvallers’
 • werkzaamheden ordenen
 • kleine werkzaamheden direct afwerken
 • afwerken van post
 • vergadertechniek aanleren
 • scholing voor specifieke werkzaamheden

Uit ervaringen blijkt dat veel strategieën, die op lange termijn stress veroorzaken, voortkomen uit een angst voor conflicten. Daar komt bij dat conflicten in werksituaties gemakkelijk kunnen ontstaan bij tegengestelde belangen in verschillende lagen van een bedrijf of op verschillende afdelingen. Vaardigheden om met conflicten te kunnen omgaan, zijn voor veel mensen helpend om spanningen te verminderen.

Bron:
Hoogduin, C.A.L., Schaufeli, W.B., Schaap, C.P.D.R. & Bakker, A.B. (2001). Behandelingsstrategieën bij burnout.
 
Zorgaanbod Eleos
Wanneer een burnout leidt tot psychische klachten, kunt u voor behandeling terecht bij Eleos. Wij bieden zowel individuele behandeling als groepsbehandeling. In de behandeling is herkenning voor identiteitsgebonden problemen en kunnen geloofsaspecten aan de orde komen. Soms is er nog een vervolgbehandeling nodig. Bijvoorbeeld een behandeling gericht op assertiviteit, op ‘gezond denken’, op relatie- of gezinsproblematiek of op het patroon van persoonlijk reageren.

Verder lezen

 • Voor naastbetrokkenen: Eclips (2002) Adrian Verbree, uitgeverij de Vuurbaak. 
 • Wat burnout met je doet (2003), Pieter Dingemanse, Boekencentrum.
 • Grenzen (2000), Henry Cloud en John Townsend, Johannes Multimedia.
 • De lessen van burn-out (2005), Annegreet van Bergen, uitgeverij Het Spectrum.

Links