Borderline

Mensen die te kampen hebben met een borderlinestoornis, lijden aan een persoonlijkheidsstoornis die uiterst verwarrend is en die naastbetrokkenen voor talloze onverwachte moeilijkheden plaatst.

Hoe ontstaat een borderlinestoornis

Het ontstaan van de borderlinestoornis is niet tot één enkele oorzaak terug te leiden. De stoornis ontstaat in een samenspel van aanleg en gebeurtenissen en reacties uit de omgeving. Er zijn diverse risicofactoren die meespelen bij het ontstaan van een borderlinestoornis.

Aanleg en biologische factoren
Een baby met een heftig temperament raakt gemakkelijk door emoties overspoeld. Het zal zo’n baby meer moeite kosten om rust te vinden dan een gemiddelde baby. Zo’n temperament is aangeboren. Als een baby deze emoties niet tot rust kan brengen, belemmert dat de eerste ontwikkeling in de richting van een besef de wereld aan te kunnen.
Uit hersenonderzoek komen steeds meer aanwijzingen dat iemand met een borderlinestoornis moeite heeft om agressieve prikkels te temmen en impulsen te neutraliseren omdat op sleutelgebieden in de hersenen verminderde activiteit te vinden is. Ook wordt gewezen op de moeite die deze mensen hebben om van emotionele ervaringen te leren.

Relaties
Hierboven kwam een baby met een heftig temperament aan de orde. Een heftig temperament vraagt niet alleen veel van de baby, ook de moeder, vader en anderen uit de omgeving worden erdoor beproefd. Zij moeten veel doen om het contact te handhaven. Het lijkt erop dat in de vroege kindertijd met name het vermogen om tot contactherstel te komen van grote invloed is op de groei van zelfvertrouwen en het besef dat een ander een eigen innerlijk leven heeft. Als er afwijzende reacties uit de omgeving komen of reacties die niet afgestemd zijn op de eigen ervaringen van een klein kind, kan dit leiden tot een chronisch gevoel van verwarring. Soms raakt de hechting beschadigd doordat een ouder langdurig ziek wordt of sterft en alle turbulentie die dit meebrengt.

Maatschappelijke invloeden
In een samenleving waarin rollen vastliggen en weinig keuzen gemaakt hoeven worden, kunnen mensen met een borderlinestoornis zich beter handhaven dan in een wereld waarin op elk moment van de dag een keuze gevraagd wordt en die een sterk accent op individualiteit legt. Wat dat betreft hebben mensen met een borderlinestoornis het niet gemakkelijk in onze cultuur.


 

ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Borderline is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1sRdWN8
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E