Borderline

Mensen die te kampen hebben met een borderlinestoornis, lijden aan een persoonlijkheidsstoornis die uiterst verwarrend is en die naastbetrokkenen voor talloze onverwachte moeilijkheden plaatst.

Eleos helpt

Mensen met een borderlinestoornis hebben behandeling nodig. Het aanbod voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is bij Eleos in ontwikkeling. Voor mensen met een borderlinestoornis is vaak hulp op meerdere fronten nodig. Niet alle afdelingen van Eleos kunnen alle aspecten van de behandeling bieden die hier onder beschreven zijn. Niet elke behandeling wordt op elke locatie geboden. Bespreek met je behandelaar wat je nodig hebt en wat de afdeling kan bieden.

 • Psycho-educatie
  Het is belangrijk dat je voorlichting over de borderlinestoornis krijgt. Het is bekend dat psycho-educatie beter beklijft als naastbetrokkenen daarbij aanwezig zijn. De psycho-educatie kan individueel gebeuren maar ook in groepsbijeenkomst. Het voordeel daarvan is dat de algemene gegevens over de borderlinestoornis voor het voetlicht komen. 
 • Crisis leren hanteren
  Dit gebeurt individueel of in groepen. Dit onderdeel van de behandeling heeft een trainingsachtig karakter (vaak gebaseerd op de dialectische gedragstherapie). Je leert stap voor stap grip op situaties te krijgen waar je geen raad mee weet. Als je in dreigende situaties kunt bijsturen, heb je minder het gevoel dat je steeds door gevoelens overspoeld raakt.
  Een onderdeel daarvan kan zijn dat je een bed-op-recept (BOR) krijgt. Je behandelaar spreekt dan met de kliniek van Eleos, de fontein, af dat je daar in geval van een dreigende crisis, zelf kunt aangeven om een nacht in de kliniek te verblijven. 
 • E-health
  Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling, lees hierover meer.
 • Groepstherapie
  In een groepsbehandeling komen gewone mensensituaties voor. Je leert daarmee omgaan. Je leert het doen en laten van jezelf en anderen te begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen, verlangens. Als je dat leert kun je meer afstand van het intense gevoel van het moment nemen en kun je beter met stresssituaties omgaan en minder impulsief, agressief en zelfdestructief gedrag gaan vertonen. In vaktermen zeggen we dat je leert mentaliseren. 
 • Individuele behandeling
  Een individuele behandeling kan langdurend zijn. Je leert waaruit je (impulsief) handelt en wat je hindert om je te hechten. Je leert om in plaats van agressief of zelfs destructief te reageren, je boosheid te uiten én het contact vast te houden. Je leert om te gaan met de paniek als je je in de steek gelaten voelt en het te verdragen als je alleen bent. Vaak blijft het akelige gevoel van leegte nog lang bestaan en is het iedere keer weer nodig om dat ter sprake te brengen. 
 • Maatschappelijke integratie
  Het is bekend dat mensen met een borderlinestoornis zich moeilijk kunnen handhaven op hun werk of problemen kennen met uitkeringen. Het herstel wordt bevorderd als deze problemen in de behandeling aandacht krijgen. Dat kan door een Individuele Traject Begeleiding (ITB). Een ITB-er is iemand met kennis op het gebied van werk en uitkeringen die met meedenkt. 
 • Voorlichting aan familie/naastbetrokkenen
  Het is belangrijk dat naastbetrokkenen in de behandeling een plaats krijgen. Zij worden met extreme kanten van je gedrag geconfronteerd en vinden het vaak moeilijk om daar goed mee om te gaan. Dat moeten zij ook leren. Met rust aan het thuisfront kun je beter profiteren van een behandeling. Een client kan bij zijn/haar behandelaar vragen naar de mogelijkheden hoe naastbetrokkenen kunnen worden voorgelicht en betrokken. 

Je kunt hulp krijgen in verschillende behandelomgevingen.

 • Ambulante zorg
  Het voordeel daarvan is dat je zoveel mogelijk in je dagelijks leven blijft functioneren. Als het mogelijk is om met hulp van de ambulante zorg je problemen aan te pakken, heeft dat de voorkeur. 
 • Dagklinische zorg
  Eleos biedt de mogelijkheid voor dagklinische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Het voordeel is dat je in een zekere beschermde omgeving aan het werk kunt met je problemen, terwijl je ook veel ervaringen in de thuissituatie blijft opdoen. Door een gevarieerd aanbod worden diverse mogelijkheden van je geprikkeld. Je bent drie dagen per week in behandeling. De duur van de behandeling is minimaal negen of twaalf maanden.
 • Klinische zorg
  Op de fontein zijn klinische groepen voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Je bent dan door de week opgenomen en in het weekend thuis. Voordeel is dat er op het thuisfront rust is en dat je je vooral op je behandeling kan concentreren. Er wordt gewerkt met ideeën vanuit de schematherapie van Young. De klinische behandeling duurt zes maanden. Na de dagklinische en klinische behandeling is vrijwel altijd nazorg nodig. Dat gebeurt bij de ambulante Zorg.

Verder lezen

 • Giesen-Bloo (2005). Leven met een borderline persoonlijkheidstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hegger, A. (2003). Wat borderline met je doet. Zoetermeer: Boekencentrum. 
 • Krook, K. (2004). Borderline de baas. Gids voor naastbetrokkenen. Baarn: HB Uitgevers. 
 • Meekeren, E. van (1998). De borderlinestoornis; crisis in hechten en onthechten. Amsterdam: Benecke N.I. 
 • Spaans, J. & Meekeren, E. van (2000). Borderline hulpboek; zelf leren omgaan met verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten. Amsterdam: Boom. 
 • H. Braumer en S. Pfeiffer (2006) Verscheurde zielen, borderline en pastoraat (2006) , Jongbloed Uitgeverij. 
 • Klerque, K. de (2007). Als de modder maar zakt. Free Musketeers.

Links 

 • www.psychowijzer.nl
  Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid over uiteenlopende psychische problemen. 
 • www.stichtingborderline.nl
  Stichting Borderline is een jonge belangenorganisatie voor mensen met borderline en zetelt in Utrecht. De Stichting doet behalve aan veel voorlichting en belangenbehartiging ook aan het opzetten en begeleiden van lotgenotencontact in diverse regio's in het land. 
 • www.triade-borderline.nl
  Een platform voor overleg tussen mensen met borderline, hun naastbetrokkenen en hulpverleners. 
 • www.borderline.pagina.nl
 • Een site waarop u verwijzingen vindt naar persoonlijke sites van ervaringsdeskundigen, behandelcentra, contact met lotgenoten etc. 
 • http://borderline.bestevanhetnet.nl
  Een goede ingang voor Nederlandstalige sites over borderline. 
 • www.psychiatrienet.nl
  Een onafhankelijke selectie van belangrijke sites door psychiaters


 

ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Borderline is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1sRdWN8
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E