Bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis, ook wel manisch depressiviteit genoemd (voortaan: bipolaire stoornis), is een psychiatrische aandoening die uw leven en dat van de mensen om u heen flink kan ontwrichten.

Eleos helpt

Behandeling
De diagnose bipolaire stoornis moet gesteld worden door een psychiater. De psychiater bekijkt de opeenvolging van episodes, of er zowel sprake is van manie als depressie. Het verloop van episodes bepaalt de diagnose. Hierbij gaat de arts af op wat hij waarneemt en de patiënt zelf aandraagt.
Een bipolaire stoornis is een ziekte die meestal niet overgaat. Wel kunnen medicatie en therapie zeer effectief zijn. Via psychotherapie leert u de ziekte te verwerken en de verschijnselen van een nieuwe episode zo vroegtijdig mogelijk te onderkennen. Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling, lees hierover meer.

Medicatie
De bipolaire stoornis wordt succesvol behandeld met lithium. Deze lichaamseigen stof wordt in een hoge dosering gegeven en heeft een gunstig effect op stemmingsstoornissen. Het middel luistert wel nauw. Bent u eenmaal op lithium ‘ingesteld’ - dat betekent dat de voor u ideale dosering is vastgesteld, wat een paar weken duurt - dan moet u in de regel elke drie maanden terugkomen, bijvoorbeeld naar een lithiumpoli. U laat daar uw bloed prikken om te kijken of u nog op de juiste lithiumspiegel zit en of uw nierfuncties nog in orde zijn. De meeste mensen slikken lithium jarenlang, zo niet levenslang. Lithium heeft zodoende ook een onderhoudsfunctie. Omdat het wel even duurt voor het werkt, krijgen mensen met een manische episode aanvankelijk ook vaak antipsychotica voorgeschreven, die dan later afgebouwd kunnen worden.
Wie zomaar stopt met lithium tijdens een manische episode (of in een andere episode) moet daar soms voor ‘boeten’. Wanneer u dan opnieuw begint met het middel lithium loopt u kans dat het minder krachtig werkt dan eerst.
Lithium wordt overigens ook voorgeschreven aan mensen die alleen een ernstige depressie hebben gehad, ter ondersteuning van een antidepressivum.

Psychotherapie
Deze therapie is heel belangrijk naast het gebruik van lithium. Niet alleen voorlichting over, maar ook het leren omgaan met de ziekte is erg waardevol. Vooral de zogenaamde ‘vroegsignalering’ is belangrijk. De persoon met de bipolaire stoornis en de omgeving (lees: familie) leren de vroege signalen van een naderende episode te onderkennen en met succes defensieve stappen te nemen.

Verder lezen

  • Manisch depressief. Verhoogde vatbaarheid voor manieën en depressies (2202),
    Drs. Hans Kamp, Uitgeverij Inmerc BV, Wormer. 
  • Omgaan met stemmingsschommelingen. Zelfhulp op basis van cognitieve gedragstechnieken (2003), Jan Scott , Uitgeverij Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003

Links