Automutilatie

Automutilatie is in de volksmond ook wel bekend als ‘zelfbeschadiging’ of ‘zelfverwonding’. Het is een veelvoorkomend probleem bij kinderen, jongeren én volwassenen.

Relatie met geloof

Zelfbeschadiging in de tijd van de Bijbel
Zelfbeschadiging kwam reeds voor in de tijd van de Bijbel. Het werd toen gebruikt als ritueel nadat iemand overleden was (zie bijvoorbeeld Leviticus 19:27-28). Soms beschadigen mensen zichzelf vanuit religieuze overtuiging. Dit wordt zelfkastijding genoemd. De pijn wordt dan gezien als een soort boetedoening voor het offer wat Jezus gebracht heeft voor ons.

Jezus zelf leert ons dat wij niet meer hoeven te boeten voor onze zonden. Hij heeft ons vrijgekocht (zie onder andere Romeinen 8) en Hij heeft ons lief zoals we zijn, met onze tekortkomingen.

Het lichaam als tempel
De Bijbel spreekt ook over ons lichaam als ‘tempel van de heilige Geest’ en als ‘deel van het lichaam van Christus’ (1 Korintiërs 6: 13-20). Daarom is het belangrijk om ons lichaam als waardevol te zien, een geschenk van God.