Automutilatie

Automutilatie is in de volksmond ook wel bekend als ‘zelfbeschadiging’ of ‘zelfverwonding’. Het is een veelvoorkomend probleem bij kinderen, jongeren én volwassenen.

Omgaan met

Wat kunt u zelf doen?
Beschadigt u uzelf? Houdt dit dan niet langer voor u, maar praat erover met mensen die u vertrouwt. Zoek ook professionele hulp. Zo kunt u leren begrijpen waarom u uzelf beschadigt en hoe u emoties kunt uiten zonder uzelf pijn te doen.

Openheid is vaak erg lastig, veel mensen schamen zich. U neemt het uzelf waarschijnlijk kwalijk dat u zich aan automutilatie overgeeft. Tegenover anderen bent u geneigd om erover te zwijgen en het verborgen te houden. Bedenk dat u zichzelf hierdoor de kans laat ontnemen om u door anderen te laten helpen.

Een eerste stap om hulp te zoeken is om te bedenken wie u (een beetje) vertrouwt en aan wie u het zou durven vertellen. U kunt ook nadenken over de manier waarop u het zou willen vertellen, bijvoorbeeld door het schrijven van een brief, het vertellen door de telefoon of liever in een gesprek op de bank? U kunt er ook voor kiezen om het te vertellen aan iemand die wat verder van u af staat, zoals de huisarts of een hulpverlener.

Wat kunnen naastbetrokkenen doen?
Zien dat iemand in uw naaste omgeving zichzelf beschadigt, is vaak heel moeilijk. Het maakt machteloos: u kunt niet zomaar ingrijpen en lijkt geen grip of invloed te hebben.
Probeer steeds om in gesprek te blijven en niet te (ver)oordelen, ook al is dat soms lastig en kost het moeite. Vertrouwen is belangrijk.

Schakel niet zomaar hulp in zonder toestemming van de persoon. Het is voor iemand die zichzelf beschadigt vaak al een hele stap om het te delen. Probeer samen de stap naar de hulpverlening te maken. Bied eventueel uw hulp aan door opties voor hulp te bespreken (huisarts, vertrouwenspersoon, professionele hulp) of door aan te bieden om mee te gaan naar de huisarts of naar een vertrouwenspersoon. Onthoud dat u zelf geen hulpverlener bent, dus dat u niet verantwoordelijk bent voor de persoon in uw omgeving. Wees er gewoon, laat merken dat u er voor de persoon bent en vraag wat u voor deze persoon kunt doen. Eventueel kunt u zelf ook steun zoeken in uw omgeving als u dat nodig heeft.