Automutilatie

Automutilatie is in de volksmond ook wel bekend als ‘zelfbeschadiging’ of ‘zelfverwonding’. Het is een veelvoorkomend probleem bij kinderen, jongeren én volwassenen.

Hoe ontstaan automutilatie?

Waarom beschadigt iemand zichzelf?
Er zijn uiteenlopende redenen voor zelfbeschadiging. Het komt bijna nooit voor dat mensen zichzelf ‘zomaar’ beschadigen. Vaak komt automutilatie voort uit ondragelijke gevoelens van grote verwarring, wanhoop, eenzaamheid, onrust of geestelijke pijn.

Automutilatie kan een manier zijn om (tijdelijk) verlichting of opluchting te ervaren. Een veel gehoorde uitspraak is dat door de lichamelijke pijn de innerlijke pijn even wordt verzacht. Automutilatie kan gezien worden als een soort uitlaatklep voor de heftige emoties die iemand dreigen te overspoelen. Het kan ook een manier zijn om aandacht of verzorging te krijgen; te voorkomen dat iemand verlaten wordt; de ander te laten zien hoe slecht het gaat of hoe gekrenkt of boos iemand is.