Automutilatie

Automutilatie is in de volksmond ook wel bekend als ‘zelfbeschadiging’ of ‘zelfverwonding’. Het is een veelvoorkomend probleem bij kinderen, jongeren én volwassenen.

Eleos helpt

Zorgaanbod Eleos
Eleos kan mensen die zichzelf beschadigen hulp bieden. Automutilatie is namelijk vaak een uitingsvorm van een psychisch probleem of een psychiatrische stoornis.

Om hulp te krijgen, is er eerst een verwijzing van de huisarts nodig. Stuur deze samen met uw aanmelding naar Eleos. In het intakegesprek wat volgt, wordt er met u gekeken wat er aan de hand is en hoe we u het beste zouden kunnen helpen.
Het kan zijn dat ambulante gesprekken voldoende zijn. Het kan ook zijn dat er iets meer nodig is. Denk hierbij aan een therapie waarbij ook e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer. Ook kan er training in een groep plaatsvinden, een deeltijdbehandeling of een opname in de kliniek van Eleos ‘de fontein’. Samen met u wordt er gekeken wat het meest passend is. 

Verder lezen

  • Spaans, Jaap & Erwin van Meekeren (2010): Borderline. Uitgeverij Boom
  • Hegger, Arthur (2003): Wat borderline met je doet. Uitgeverij Boekencentrum

 Links