Autisme

Autismespectrumstoornissen vormen een groep stoornissen die verwant zijn aan autisme. Alle mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben moeite met het inschatten en begrijpen van sociale interactie. Dat vormt de kern van hun problemen. 

Relatie ass met geloof

Mensen met een stoornis in het autismespectrum denken vaak concreet en logisch. Ze willen ook het geloof vaak rationeel begrijpen en er als het ware grip op krijgen. Daarbij komt dat ze zich vaak moeilijk een voorstelling kunnen maken van abstracte begrippen als zonde en genade. Ook met beeldspraak kunnen ze moeite hebben.
Velen leren in de loop der jaren echter wel de betekenis van beeldspraak en bepaalde uitdrukkingen. Een volwassene met een stoornis in het autistisch spectrum vertelt: “Als Jezus zegt: ‘Ik ben de weg’, dan denk ik zeker niet dat Jezus als het ware asfalt betekent. Ik begrijp heel goed dat er dan bedoeld wordt dat Jezus degene is die je leven wilt leiden! Wel ben ik erg praktisch ingesteld en bespreek ik praktische zaken met God.” Een andere persoon geeft aan: “ Het is wel degelijk mogelijk om in God te geloven. Het geloof is namelijk juist heel concreet omdat Jezus ook op aarde heeft rondgestapt. En Hij was er niet alleen maar voor de geestelijken, maar juist voor de mensen die verloren dreigen te gaan. Mensen met autisme staan met twee benen in deze wereld. Niet-autisten leven meer op gevoel, en laten zich bijvoorbeeld bij een belangrijke beslissing leiden door hun gevoel, hoewel hun verstand iets anders ingeeft. Dit is mijns inziens ook de grootste kloof tussen autisten en niet-autisten.”

Uit onderzoek naar de geloofsbeleving bij jongeren met een stoornis in het autismespectrum blijkt dat zij evengoed de aanwezigheid van God in hun leven ervaren als leeftijdsgenoten. Zij herkennen net als anderen in gebeurtenissen en omstandigheden de invloed en de boodschap van God. De stoornis in het autismespectrum lijkt geen belemmering te vormen voor de relatie met God. Hoewel de geloofsbeleving van jongeren met een stoornis in het autismespectrum niet wezenlijk lijkt af te wijken met die van hun leeftijdsgenoten, is het opmerkelijk dat ouders van deze jongeren relatief veel vragen over de geloofsbeleving van hun kinderen hebben. Zij zijn van mening dat er wel grote verschillen zijn. 


 

 het ervaringsverhaal van Andrea
     die in een jeugd-woonvorm woont

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die een oudercursus volgde

andere ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Autisme is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1mLu3or
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E