Autisme

Autismespectrumstoornissen vormen een groep stoornissen die verwant zijn aan autisme. Alle mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben moeite met het inschatten en begrijpen van sociale interactie. Dat vormt de kern van hun problemen. 

Eleos helpt

Behandeling/zorgaanbod Eleos
Er bestaan geen behandelingen waardoor een autismespectrumstoornis kan genezen. Er zijn wel behandelprogramma’s die het functioneren van mensen met een autismespectrumstoornis positief beïnvloeden. Toch blijven de meeste kinderen ook in hun latere leven de diagnose houden. Dat geldt zeker voor de kinderen met klassiek autisme. Bij anderen zie je iets vaker veranderingen ten goede. Dat geldt vooral voor kinderen met een normale intelligentie.

Medicijnen en voeding
Medicijnen kunnen helpen om bepaalde symptomen te bestrijden. Bijvoorbeeld vermindering van storend of druk gedrag, verbetering van de stemming of vermindering van angst. Er is echter geen medicijn dat helpt bij alle autismespectrumstoornissen. Ook is er weinig bewijs voor dat voedingsvoorschriften positief werken. Een glutenvrij dieet heeft mogelijk een positieve invloed op de communicatie, het leren en het sociaal contact.

Diagnostiek
Het stellen van een diagnose vraagt veel creativiteit en flexibiliteit van de hulpverlener. Het is belangrijk om te beseffen dat een diagnose geen etiket is dat mensen in een bepaald hokje plaatst. Een diagnose verklaart iemands gedrag en kan hemzelf en de omgeving helpen om beter met dat gedrag om te gaan. Het stellen van een diagnose is bedoeld om mensen beter te kunnen helpen en kan zorgen voor begrip en steun.

Belang van ondersteuning
Een stoornis in het autismespectrum kan zoals gezegd niet genezen. Met juiste hulp en begeleiding kunnen mensen de symptomen wel beperken. Goede ondersteuning van henzelf en hun omgeving in materiële (scholing, huisvesting enzovoort) en immateriële zin (meeleven, gebed, steun) helpt om de problemen hanteerbaar te maken en houden. Ondersteuning kan op een aantal terreinen plaatsvinden:

 • Het overzichtelijk maken van dagelijkse activiteiten en deze afstemmen op de interesses van iemand met een stoornis in het autismespectrum. Planning, voorspelbaarheid en overzicht zijn belangrijk. 
 • Financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door het aanvragen van een WAJONG-uitkering. Ook kan er ondersteuning nodig zijn in de werkomgeving. 
 • Sociaal netwerk. Soms is het nodig dat ouders, familie en vrienden bij de behandeling betrokken worden. Er zijn ook mogelijkheden voor hulp aan partners. Soms in de vorm van behandeling, soms in de vorm van een preventieve cursus. Deze hulp is dan voornamelijk gericht op psycho-educatie. Dat wil zeggen dat mensen uitleg krijgen over de stoornis, dat zij leren hun leven op dat van hun gezinslid met autisme af te stemmen, en dat ze advies krijgen voor de opvoeding van de kinderen en invulling van hun vrije tijd. 
 • Persoonlijke overlevingsencyclopedie. Omdat een stoornis in het autismespectrum bij ieder mens anders is, is het belangrijk dat iedereen zijn eigen sterke en zwakke punten leert ontdekken en hiermee rekening houdt in het dagelijkse leven. 
 • Wonen. Er zijn woonvormen waar de begeleiding en de inrichting specifiek gericht zijn op bewoners met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook wordt ambulante woonbegeleiding geboden aan mensen die nog zelfstandig thuis wonen.

Eleos biedt verschillende behandelingen bij ass

 • Individuele behandeling
  De behandeling is voornamelijk gericht op de problemen waar iemand met een autismespectrumstoornis mee te maken krijgt. Het verkrijgen van structuur en zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijke onderdelen. Medicatie kan overwogen worden voor bijkomende problemen zoals depressie of overmatige angst.
  De partner en het gezin kunnen ook betrokken worden bij de behandeling. De nadruk ligt daarbij op het geven van psycho-educatie (voorlichting over de problematiek). De naastbetrokkenen krijgen meer inzicht in de problematiek, waardoor ze beter in staat zijn om te gaan met het gedrag van de persoon met een stoornis in het autismepectrum. Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer.
 • Groepsbehandeling
  De groepsbehandeling wordt binnen Eleos in Dordrecht aangeboden. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op het aanleren van een aantal sociale vaardigheden, het verwerven van inzicht in de problematiek en het hebben van contact met lotgenoten. 
 • Echtpaarbehandeling 'samen speciaal'
  Binnen een relatie kan er sprake zijn van specifieke problemen die het gevolg zijn van de stoornis bij een van de partners. Bekend is dat veel partners moeite hebben met het ontbreken van sociale wederkerigheid. Eleos biedt alleen in Dordrecht specifieke hulp aan echtparen die vastgelopen zijn op het terrein van de sociale wederkerigheid en het begrijpen van elkaar.
  De nadruk binnen deze groepsbehandeling ligt in het leren begrijpen van elkaar en het krijgen van inzicht in de problematiek. Ook wordt er tijd besteed aan het leren omgaan met elkaar. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: planning, het hanteren van communicatieregels (om verwijten naar elkaar zoveel mogelijk te vermijden) en het krijgen van inzicht in gezamenlijke problematiek. 
 • Woonvormen
  Verspreid over Nederland heeft Eleos diverse woonvormen. Woonvorm Juventum in Ede en de dependance van Woonvorm Toevlucht in Wemeldinge zijn speciaal bedoeld voor jongeren (16-35 jaar) met een autismespectrumstoornis. 

Verder lezen

 • Attwood, T (2001). Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners.
  Een leesbaar en respectvol boek over het syndroom van Asperger. Het biedt een beschrijving en analyse van de kenmerken ervan. Tevens worden er praktische strategieën geboden om de effecten van de stoornis te beperken. 
 • De Bruin, C (2004). Geef me de 5. Een praktisch boek bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen met autisme. 
 • Delfos, M.F (2001). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.
  Een praktisch handboek met veel basale uitleg over de stoornissen in het autisme spectrum. 
 • Delfos, M.F. (2003) De wereld van Luuk. De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen met autisme in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. 
 • Pieters, T (2004). Autisme van begrijpen naar begeleiden. De centrale stelling van dit boek is dat mensen met autisme geholpen kunnen worden als we hun problemen begrijpen. Zij hoeven zich niet aan te passen aan ons gedrag; wij moeten ons leren aanpassen. 
 • Vermeulen, P (1999). Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt.
  Over autisme en het verschil met het syndroom van Asperger. Vermeulen concludeert dat er geen fundamenteel verschil bestaat tussen beide. 
 • Vermeulen, P (1999). Dit is de titel. Over autistisch denken.
  Over het denken van mensen met autisme. Vermeulen stelt dat mensen met autisme een ander soort intelligentie hebben, wat hen gehandicapt maakt. Hij beschrijft detail-denken bij mensen met autisme en legt uit dat, naar zijn mening, mensen met autisme daardoor niet kunnen voldoen aan de eisen van de maatschappij. 
 • Vermeulen, P (2000). Een gesloten boek. Autisme en emotie.
  Op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat emoties voor mensen met een autistische stoornis betekenen. Tips over hoe om te gaan met emoties van autistische mensen.

Lees ook het onderzoek, uitgevoerd door drs. Hanneke Schaap-Jonker en drs. J. Schothorst-van Roekel 

Links


 

 het ervaringsverhaal van Andrea
     die in een jeugd-woonvorm woont

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die een oudercursus volgde

andere ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Autisme is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1mLu3or
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E