Angststoornis

Een angststoornis is, zoals de naam al zegt, een aandoening waarvan het hoofdkenmerk 'angst' is. Wanneer je hier last van hebt, zal je leven in hinderlijke mate draaien om angst.

Relatie angststoornis met geloof 

Angst hoeft niet zondig te zijn
Als christen heb je soms het idee dat je in alles perfect zou moeten zijn. Je moet van jezelf de meest aardige, vriendelijke en hulpvaardige persoon zijn. Je moet een perfecte beheersing hebben over je emoties en impulsen. Je mag nooit twijfelen, jaloers of boos zijn. Je mag van jezelf ook eigenlijk niet bang zijn. Je kunt angst dan al snel gaan zien als teken van ongeloof.
Daar zijn een paar dingen tegenin te brengen.

De Bijbel is vol emotie
Allereerst is de Bijbel vol emotie. Bijna op elke bladzijde komen we emoties tegen. In zeer sterke mate zien we dat in het boek der Psalmen. We lezen en zingen over angst, eenzaamheid, afgunst, boosheid, verdriet, hoop, vertwijfeling, moedeloosheid en onzekerheid. Deze emoties maken deel uit, zowel van het leven van de ongelovigen als van het leven van de gelovigen, David voorop, de man naar Gods hart! Een gelovige zal echter, anders dan een ongelovige, met zijn angst eerder toevlucht zoeken bij God: 'Mijn geroep uit angst en vrezen, klimt tot God, het Opperwezen'. Ook een gelovige zoekt deze hulp niet altijd. Denk aan Elia die moedeloos bij de pakken neerzit, of zich liever neerlegt in de woestijn. Ook dan wil God helpen!

Een angststoornis is een ziekte en geen zonde
Ten tweede is een angststoornis nog iets anders als gewone angst. Een angststoornis is een aandoening, een ziekte, met als belangrijkste symptoom angst. Net zomin als we griep zondig noemen, kunnen we een angststoornis zo noemen. Elke ziekte is uiteindelijk een gevolg van de zonde, maar we moeten erg voorzichtig zijn om het toe te schrijven aan persoonlijke zonde. Voor we het weten zijn we net als de discipelen, die bij het zien van de blindgeborene aan Jezus vroegen wie er nu eigenlijk gezondigd had, die zieke man, of zijn ouders. Jezus is er duidelijk over: 'Geen van beiden hebben gezondigd, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden!' (Joh. 9:2).

Bidden helpt
Wanneer je als christen een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, heb je net zoveel kans als een niet-christen om een PTTS te ontwikkelen. Ook heb je net zoveel kans om een sociale fobie of paniekstoornis te krijgen. Ondertussen is het wel zo dat het geloof een steunende en helpende rol kan hebben. Als christen weet je dat je 24 uur per dag hulp, moed en kracht kunt vragen aan God. Ook wanneer het nog moeilijk is, mag je weten dat God erbij is! Hij hoort het gebed!

 

 

 het ervaringsverhaal van Brenda
     over haar EMDR-behandeling

andere ervaringsverhalen