Angststoornis

Een angststoornis is, zoals de naam al zegt, een aandoening waarvan het hoofdkenmerk 'angst' is. Wanneer je hier last van hebt, zal je leven in hinderlijke mate draaien om angst.

Omgaan met een angststoornis 

Wat kunt u zelf doen?
Informeer uzelf
Zorg dat u goed op de hoogte bent van wat uw angststoornis precies inhoudt. Lees erover. Zoek informatie op internet en/of in de bibliotheek. Ga er niet vanuit dat de behandelaar wel zal weten hoe het in elkaar zit en wat de beste therapie is. Wanneer u denkt last te hebben van een angststoornis, geef dat dan aan en vraag om gedragstherapeutische behandeling, of in geval van een PTSS: vraag om EMDR.

Verminder stress
Angststoornissen ontstaan en verergeren vaak onder invloed van stress. Het is daarom raadzaam te zorgen voor een goede balans tussen rust en activiteit. Neem niet teveel hooi op de vork. Stel grenzen. Zeg vaker “nee”. Wees niet te perfectionistisch. Zorg voor een goede planning.

Leer angst en spanning verdragen
Veel angstpatiënten hebben angst voor de angst. Ze zijn zo bang om iets van spanning of angst te ervaren, dat ze alles in het werk stellen om zich zo snel mogelijk weer rustig te voelen. Het is misschien wel de belangrijkste ontdekking in een therapie, wanneer iemand zich realiseert dat hij in staat is om angst en spanning gewoon te verdragen: je valt niet flauw en wordt er niet gek van.

Praat erover met anderen
Praten over uw probleem is vaak de eerste stap naar verandering!
Het is vaak een enorme opluchting wanneer mensen om u heen er vanaf weten. Zij kunnen dan zorgen voor de nodige steun, ook tijdens de behandeling. Blijf dus niet zitten in onnodig isolement. Realiseert u zich dat u niet alleen bent met uw angststoornis!

Tips voor naastbetrokkenen
Informeer uzelf
Goede informatie is belangrijk. Zo kunnen naastbetrokkenen beter leren begrijpen wat er aan de hand is met de ander.

Motiveer de ander tot (gedrags-)therapie
Wijs de ander op de mogelijkheid van gedragstherapie of steun de ander in zijn eigen initiatieven hiervoor. Vaak krijgt de ander opdrachten mee, die als doel hebben de angstige situaties op te zoeken. Vraag aan de ander hoe u hem of haar daarbij het best kan helpen. Moedig de ander aan en geef complimenten na elke stap die met succes genomen wordt.

Vraag uitleg en veroordeel niet
Het is soms moeilijk te begrijpen waarom de ander zo bang is voor een bepaalde situatie. We zijn geneigd die angst gewoon te zien als een vorm van 'er tegenop zien'. We zien allemaal wel eens ergens tegenop en proberen dan datgene toch te doen. Zo vinden we al snel dat de ander ook gewoon maar eens door moet zetten en 'zich niet zo moet aanstellen'. In geval van een angststoornis gaat het echter om buitensporig sterke angst. Daar stapt iemand niet zomaar even overheen. Het vermijdingsgedrag is dus beslist geen aanstellerij!

Help de ander, maar neem niet automatisch alles van hem of haar over
Het is verleidelijk om de ander te helpen door zoveel mogelijk uit handen te nemen. Durft iemand niet meer naar de winkel? Nou, dan doen wij dat toch even voor hem of haar? Durft iemand geen telefoongesprekken meer te voeren? Nou, dan nemen wij de telefoon toch op?
Op deze manier helpen we de ander met vermijden. Beter is het om in overleg met de ander zoveel mogelijk nog aan de ander over te laten. Help de ander om deze zelfredzaamheid steeds verder uit te breiden. Evenwel: doe dat in het tempo van de ander en niet in je eigen tempo!

 

 

 het ervaringsverhaal van Brenda
     over haar EMDR-behandeling

andere ervaringsverhalen